Неділя, 27.05.2018, 18:43
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ

У Рівному презентовано результати моніторингу реалізації КПК України в судах
У Рівному презентовано результати моніторингу реалізації КПК України в судах

У Рівному 15-16 серпня 2016 року відбулась презентація результатів моніторингу реалізації Кримінального процесуального кодексу України, який проводився в судах. В обговоренні результатів моніторингу взяли участь судді, прокурори та адвокати як Рівненщини, так і сусідніх областей. 

Результати моніторингу репрезентували Журавська Л.А. (представник Секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини), Буроменський М.В. (професор, представник Інституту прикладних гуманітарних досліджень), Станковська Г.А. та Калмиков Т.О.

Представники судового корпусу, адвокатури, прокуратури висловили власну точку зору, надавши зауваження та пропозиції модераторам заходу.


Цей моніторинг судових проваджень в судах здійснено з метою визначення фактичного стану застосування нового Кримінального процесуального кодексу України та надання відповідних рекомендацій, які сприяли б підвищенню ефективності кримінального судочинства в Україні, належному застосуванню КПК у відповідності до національних та європейських стандартів; визначення критичних ділянок у роботі судів, що потребують вдосконалення за рахунок тренінгів чи інших допоміжних заходів; подальшого розвитку потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та громадянського суспільства зі спостереження за впровадженням КПК у світлі Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини.

Моніторинг став пілотним проектом, реалізованим Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у співпраці з Харківською міською громадською організацією «Інститут прикладних гуманітарних досліджень», за підтримки: проекту «Демократизація та права людини в Україні», що реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії; проекту Ради Європи «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», що впроваджується за фінансового сприяння Уряду Данії; Програми реформування кримінального судочинства та боротьби з корупцією в Україні Офісу з питань міжнародного розвитку, співробітництва та підготовки прокурорів (OPDAT) Департаменту юстиції США завдяки фінансовій підтримці Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного Департаменту США.


Моніторинг судових проваджень передбачав використання методу спостережень, що полягає в отриманні даних спеціально підготовленими дослідниками (спостерігачами), які під час судового засідання мали фіксувати певні факти (дії чи бездіяльність учасників судового процесу, інші обставини перебігу судового засідання тощо) згідно зі спеціально розробленими запитальниками — переліком показників (питань). Результати спостережень піддані статистичному узагальненню, яке стосується не окремих випадків, а відносно репрезентативної сукупності судових проваджень.

Світовий досвід переконливо свідчить про корисність проведення спостережень за реальними судовими процесами, результати яких є дієвим засобом підтримки та контролю реалізації судових реформ. Вони дозволяють отримати реалістичну картину поточної практики судів, визначити «проблемні ситуації», моделювати способи вирішення виявлених проблем. Принцип публічності судового процесу дозволяє розглядати такі спостереження не як «штучні дослідницькі ситуації» (на кшталт проведення опитувань), а як фіксацію спостерігачами реального стану судового провадження, тобто відображення судового процесу таким, яким «він є насправді».


Спостереження базуються на дотриманні таких принципів:

• невтручання — спостерігачі зобов’язані уникати будь-яких зовнішніх реакцій на перебіг судового процесу, дії його учасників, за можливості — уникати будь-яких контактів у залі судового засідання;  повага до суду — спостерігачі мають неухильно дотримуватись правил поведінки присутніх у залі судового засідання, загальновизнаних етичних стандартів юридичної професії;
• конфіденційність — спостерігачі використовують спостереження, іншу інформацію, що стає їм відомою під час судового процесу, формулюють оцінки та висновки лише для заповнення запитальників; розповсюджувати вказану інформацію та використовувати її у будь-який інший спосіб спостерігачам заборонено;
• професіоналізм — спостерігачі повинні мати базові теоретичні знання спеціального законодавства й під час моніторингу керуватись інструкціями та вказівками, що надані експертами на відповідних підготовчих навчальних заходах;
• об’єктивність — спостерігачі мають фіксувати свої спостереження та враження виключно за показниками, що включені до запитальників, в інших випадках — керуватись отриманими інструкціями щодо способу відображення додаткової інформації;
• офіційність — спостерігачі повідомляють про свій статус та завдання у разі з’ясування співробітниками апарату суду мети їх присутності у судовому процесі, за необхідності пред’являють документ, що посвідчує їхню особу, дотримуються встановлених вимог щодо допуску до приміщень суду;
• процесуальна спрямованість — спостерігачі звертають увагу на порушення процесуального права, не висловлюючи думки щодо оцінки судом доказів чи інших подібних питань.

Моніторинг було проведено як «загальний моніторинг» (на відміну від тематичного чи спеціального), тобто він охопив ті стадії кримінального провадження, які передбачені новим КПК та пов’язані із судовим розглядом в суді першої та апеляційної інстанцій. Водночас поза моніторингом залишились судові провадження, судовий розгляд яких відповідно до рішення суду здійснювався у закритому режимі.


Предметом моніторингу в судах м. Києва були такі види проваджень:

• судовий розгляд слідчим суддею;
• апеляційний розгляд скарг на ухвали слідчих суддів;
• підготовче провадження;
• судовий розгляд на підставі угод;
• судовий розгляд по суті;
• апеляційний розгляд скарг на вироки та ухвали суду першої інстанції.

Для проведення спостережень було відібрано групу спостерігачів у складі 28 осіб.
Критеріями відбору спостерігачів були: наявність юридичної освіти, досвід роботи за фахом, мотивація до участі в громадському моніторингу, відсутність конфлікту інтересів під час спостережень, наявність можливості систематичної участі у дослідженні протягом тривалого часу.


Спостереження проводились у 10 районних судах м. Києва та Апеляційному суді м. Києва в період від 5 липня 2014 до 15 лютого 2015 року. Всього було проведено 1628 спостережень (візитів до суду). Однак для аналізу було використано матеріали 1288 спостережень, що пояснюється поширеністю випадків відкладення судових засідань або ситуацій, коли спостерігачі з деяких причин не змогли потрапити в судове засідання або ж судове засідання взагалі не розпочалось. В таких випадках (загалом їх було 340) спостерігачі фіксували лише ті факти та обставини, що були їм доступні (можливість доступу до приміщення суду, умови очікування відвідувачами початку судового розгляду їхніх справ, якість послуг та спілкування працівників суду з відвідувачами суду, повнота і якість інформації щодо місця та часу судового засідання тощо). 

Розподіл кількості проведених спостережень (заповнених запитальників) був наступним:
• судовий розгляд слідчим суддею — 138;
• апеляційний розгляд скарг на ухвали слідчих суддів — 123;
• підготовче провадження —195;
• судовий розгляд на підставі угод — 78;
• судовий розгляд по суті — 544;
• апеляційний розгляд скарг на вироки та ухвали суду першої інстанції — 210.


Особливість методики проведення спостережень на пілотній стадії полягала в тому, що предметом спостереження було не все провадження, а лише одне судове засідання цього провадження, на яке спостерігачі потрапляли випадково. Такий підхід за умови відвідування значної кількості проваджень гарантував можливість отримання об’єктивної інформації судового розгляду певного провадження загалом. Спостерігачі також не мали права повідомляти суддям чи іншим учасникам провадження про графік відвідання засідань.

Можливість оцінки статистичної репрезентативності отриманих даних є обмеженою, оскільки генеральна сукупність (кількість проваджень певного типу) є досить неоднорідною. Надійність статистичних показників в даному випадку забезпечено шляхом випадкового відбору судових засідань (за виключенням нетипових, немасових за предметом підвидів проваджень), рівномірного розподілу спостерігачів по судам, систематичного відвідування судів протягом тривалого часу. 

Отримана в процесі спостережень інформація, має певну специфіку, що необхідно враховувати при її інтерпретації. Вона дає бачення судового провадження з позиції «звичайного юриста, який не дає жодних оцінок, а лише фіксує наявність чи відсутність певних юридично значимих обставин чи фактів». Узагальнення та висновки на підставі такої інформації мають обмежений характер в частині окремих (індивідуальних) проваджень.


Однак за наявності масовості, повторюваності, типовості вони можуть бути свідченням існування певних якісних характеристик судової практики, що не можуть бути виявлені при традиційному аналізі (розгляд окремих судових справ чи ухвалення окремих судових рішень, інформація від учасників, власні спостереження тощо). Такі дані особливо важливі для визначення того, як реально проходить судове провадження, чи в повній мірі реалізуються процесуальні вимоги та процесуальні права учасників кримінального провадження, чи впливають на характер провадження не правові (позапроцесуальні) чинники, які не знаходять відображення у документуванні судового розгляду, але мають суттєве значення для здійснення правосуддя (наприклад, «байдужість суду» щодо синців у підозрюваного) тощо.

Моніторинг проводився як пілотний, оскільки за його результатами передбачене вдосконалення розробленої методики спостережень і поширення її як базового та стандартизованого інструменту в разі прийняття рішення про необхідність продовження моніторингових спостережень в інших регіонах країни.  


Категорія: ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ | Додав: egege (17.08.2016) | Автор: адвокат
Переглядів: 509 | Теги: судочинство, суд Рівне, Адвокат Рівне, КПК України, Кримінальний процес України, кримінальний процес | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
egege
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [136]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [78]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [50]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [21]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [91]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [47]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [15]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz