Субота, 26.05.2018, 03:02
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ

У Рівному обговорили майбутнє адвокатури України
У Рівному обговорили майбутнє адвокатури України

Реформа системи правозахисту в Україні вже наразі вимагає конкретних кроків щодо зміни законодавства у напрямку європейських стандартів. Активну участь у перебудові правових засад суспільного життя здійснює адвокатська спільнота.

1 квітня 2016 року у м. Рівне в готелі "Мир" Проект Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» спільно з Асоціацією правників України провели обговорення проекту змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розробленого у межах Ради з питань судової реформи.


Ключові питання до обговорення були:

- Професійні права та гарантії адвокатів;
- Вступ та доступ до професії адвоката;
- Виключне право на представництво в судах: пропозиції та європейський досвід;
- Адвокатське самоврядування;
- Дисциплінарна відповідальність, як запорука високого рівня адвокатури.


Модерування заходу здійснювали: 

Денис Бугай (Президент Асоціації правників України, член робочої групи з реформування адвокатури при Раді з питань судової реформи при Президентові України, адвокат), Павло Луцюк (Голова Ради адвокатів Рівненської області, Член ВККС України), Оксана Цимбрівська (експерт Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»), Микола Бляшин (адвокат), Василь Овдіюк (директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області), Ігор Фомін (адвокат, керуючий партнер Fomin&Partners), Юлія Щербяк (адвокат, Голова Відділення АПУ в Рівненській області).

Рівненські адвокати спільно обговорили новели Закону, надавши нові пропозиції в аспекті власного погляду на місце і роль адвокатури в Україні.


Жваве обговорення викликало питання розширення професійних прав адвокатів. Зокрема, у статті 20 проекту змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» запропоновано надати наступні нові права адвокатам:

- збирати  докази  будь-якими  не  забороненими законом  засобами,  в  тому  числі  в  установленому законом  порядку  запитувати,  отримувати  і вилучати  речі,  документи,  їх  копії ознайомлюватися  з  ними  та  опитувати  осіб  за  їх згодою;
- мати  ідентифікований  доступ  до  державних реєстрів,  у  тому  числі  Єдиного  реєстру  досудових розслідувань,  до  автоматизованої  системи документообігу  суду  у  порядку,  визначеному відповідним  держателем  реєстру  або автоматизованої  системи  за  погодженням  з  Радою адвокатів  України,  крім  реєстрів,  що  містять інформацію, яка є державною таємницею;
- застосовувати  не  заборонені  законом  технічні засоби  без  будь-якого  дозволу  посадових  осіб  або суду, в тому числі з метою фіксації процесуальних та інших дій, в яких адвокат приймає участь; 
- залучати  спеціалістів,  експертів  з  питань,  що потребують  спеціальних  знань, отримувати  та подавати їх висновки, у тому числі до суду; 
- мати безперешкодний доступ до приміщень судів в робочий  час,  а  також  до  приміщень  судів,  органів прокуратури,  поліції,  міністерства  внутрішніх справ,  правоохоронних  органів,  установ  для попереднього  ув'язнення  та  виконання  покарань, органів  державної  влади  у  будь-який  час,  якщо  в цих  приміщеннях  перебуває  або  утримується клієнт;
- звертатися зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді,  яка  може  мати  наслідком  дисциплінарну відповідальність судді;
- брати  участь  у  будь-яких  слідчих  або процесуальних діях, у яких бере участь клієнт або які проводяться відносно клієнта;  - на страхування професійної відповідальності;
- користуватися  іншими  правами, передбаченими  цим  та  іншими  законами, Конвенцією  про  захист  прав  людини  і основоположних  свобод  та  іншими  міжнародними договорами,  згоду  на  обов’язковість  яких  надано Верховною  Радою  України,  а  також  практикою Європейського суду з прав людини.  


До обов'язків адвокатів законопроектом пропонується додати:

- мати робоче місце;  
- зберігати та захищати відомості, що становлять адвокатську таємницю;  - добросовісно користуватися правами, наданими йому цим Законом та іншими законами;
- сплачувати  щорічні  внески  на  забезпечення адвокатського самоврядування у розмірі та строки, встановлені Радою адвокатів України відповідно до затвердженого з’їздом адвокатів України бюджету;
- не  вчиняти  будь-яких  дій,  які  становлять небезпеку  для  клієнта  або  його  інтересів,  уникати ризиків  конфлікту  інтересів  та  невідкладно повідомляти  клієнта  про виникнення  конфлікту інтересів або загрозу його виникнення.


У проекті Закону запропонована нова стаття 21-1, зміст якої направлений на врегулювання проблеми уникнення конфлікту інтересів. Крім того суттєвих змін зазнало питання адвокатської таємниці (ст. 22).

Важливі зміни торкнулись і питання гарантій адвокатської діяльності. Так, зокрема, пропонуються наступні положення направлені на гарантування реалізації та захисту професійних  прав,  честі і  гідності  адвоката:

- забороняється  проникнення  в  житло  або  інше володіння  адвоката,  приміщення,  в  якому  він здійснює адвокатську діяльність, проведення в них огляду,  обшуку  чи  інших  слідчих  дій,  а  також проведення  особистого  обшуку  адвоката,  огляду, витребування  чи  вилучення  речей  та  документів, пов'язаних із здійсненням адвокатської діяльності, 
крім випадків, передбачених законом;  
- будь-які  заходи  забезпечення  кримінального провадження,  оперативно-розшукові  заходи  та слідчі  (розшукові)  дії,  в  тому  числі  негласні, відносно  адвоката,  застосування  до  нього запобіжного  заходу,  затримання  або  будь-яке обмеження  свободи  пересування  адвоката здійснюються  лише  на  підставі  рішення апеляційного  суду,  ухваленого  за  клопотанням Генерального  прокурора  України,  його заступників,  прокурора  Автономної  Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя та виключно  у  зв’язку  із  кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких підозрюється  адвокат;
- забороняється  збирання  інформації  в  будь-якій формі  та  у  будь-який  спосіб  щодо  спілкування, листування,  інших  комунікацій  (в  тому  числі  з використанням  засобів  зв’язку)  адвоката, помічника адвоката з клієнтом, а також  втручання у  такі  комунікації.  У  випадку,  якщо  таке спілкування було зафіксовано, відповідні записи та інші  форми  фіксації  такого  спілкування  повинні бути негайно знищені, а будь-яке їх використання є 
незаконним;  
- тощо.


Крім того вважається доцільним включення положень згідно яких відомості,  предмети  (речі)  та  документи, отримані  в  ході  здійснення  заходів  забезпечення кримінального  провадження,  оперативно-розшукових  заходів  або  слідчих  дій  стосовно адвоката,  не  можуть  бути  використані  в  якості доказів обвинувачення щодо його клієнта. Вказані заборони не стосуються знаряддя (засобів) злочину, а  також  предметів  (речей),  заборонених  до  обігу, або  обіг  яких  обмежений  у  відповідності  до законодавства України. 
Порушення  професійних  прав  та  гарантій адвокатської  діяльності  тягнуть  за  собою відповідальність,  встановлену  законодавством України,  незалежно  від  положень  відповідних дисциплінарних статутів. 


Запропоновано включити до статті 24 Закону окремий пункт який врегульовує питання зловживання адвокатським запитом. Так, під таким порушенням слід розуміти:

1)  направлення  адвокатського  запиту  для отримання  інформації,  яка  не  є  необхідною  для надання правової допомоги клієнту; 
2)  використання  інформації,  отриманої  на адвокатський запит, для інших цілей, ніж надання правової допомоги клієнту; 
3)  розголошення  інформації,  отриманої  на адвокатський  запит,  якщо  така  інформація віднесена  до  категорії  таємної,  службової,  або  її розкриття  порушуватиме  права  третіх  осіб  на захист  персональних  даних  чи  охорону інтелектуальної  власності,  крім  випадків,  коли таке  розголошення  є  необхідним  для  надання правової допомоги клієнту.  


Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» планується доповнити новим розділом ІІІ-1 "Адвокатська діяльність та інші види діяльності"

З метою подолання актуальної проблеми підтвердження повноважень адвоката у процесі,  погоджено положення, яке дозволяє адвокату надавати  посвідчену  ним  або  уповноваженою  особою адвокатського бюро або об’єднання копію лише одного з документів, передбаченого законом (договір про надання правової допомоги; довіреність; . ордер; доручення  органу  (установи),  уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги).   


Також додатково врегульовується питання ведення ордерів: "У  випадку,  якщо клієнтом  обмежено  обсяг  повноважень  адвоката, адвокат  (адвокатське  бюро,  адвокатське об'єднання) зобов’язаний зазначити про це в ордері. Адвокат  або  особа,  яка  від  імені  адвокатського бюро, адвокатського об'єднання видала ордер, несе  відповідальність  за  невнесення  до  ордеру відомостей  щодо  обмеження  своїх  повноважень. Рада адвокатів України затверджує Положення про ордер та зразок ордера".


Дисциплінарна відповідальність адвокатів також зазнає змін. Так, зокрема, обговорюється включення нового виду дисциплінарного стягнення - грошове  стягнення  у  розмірі до трьох мінімальних заробітних плат. Грошове стягнення застосовується виключно за несплату щорічного внеску адвокатів на забезпечення реалізації  адвокатського самоврядування. Сума  грошового  стягнення  сплачується адвокатом  на  рахунок  відповідної  ради  адвокатів регіону  не  пізніше  30  календарних  днів  з  дати прийняття рішення у дисциплінарній справі.  
 
Цікавою є новела, згідно якої адвокат  не  може  бути  притягнутий  до дисциплінарної  відповідальності  за  висловлення власної  думки  або  позиції  по  справі,  незгоду  із рішенням  суду,  рішенням  або  позицією  органу  чи посадової  особи  органу  адвокатського самоврядування,  будь-якого  органу  державної влади  або  місцевого  самоврядування,  або критикою такого рішення або позиції. 


Передбачається також закріпити в Законі положення згідно якого право  на  звернення  до  кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії  адвокатури  із  скаргою  щодо поведінки 
адвоката,  яка  може  бути  підставою  для дисциплінарної відповідальності, має:  
1) клієнт або особа, якій було відмовлено у наданні правової допомоги; 
 2) інший адвокат;  
3)  суддя,  який  розглядав  справу,  в  якій  адвокат здійснював захист або представництво;  
4)  директор  Координаційного  центру  з  надання правової  допомоги  або  регіонального  центру  з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  


Значних змін зазнають норми Закон, які регламентують порядок здійснення адвокатського самоврядування. Проте, враховуючи спірний характер багатьох пропозицій та власні інтереси окремих груп, зарано говорити про кінцеву модель управління адвокатурою.

Запропановано забезпечення ротації в системі органів адвокатського самоврядування:
• Максимум 2 строки по 2 роки
• Таємне та рейтингове голосуванняНові види адвокатської діяльності:
1. Функції ескроу
2.  Фідуціарна діяльність
3.  Медіація

Так, фідуціарна  діяльність  –  діяльність  адвоката, адвокатського бюро або об’єднання, яка полягає в одержанні  та  управлінні  майном  (грошовими коштами,  цінними паперами, валютними цінностями тощо) клієнта від його імені в зв'язку з наданням клієнту правової допомоги. 

Діяльність  ескроу-агента  –  діяльність  адвоката, адвокатського бюро або об’єднання за дорученням клієнта щодо тимчасового зберігання депонованих сторонами договору, щодо виконання якого клієнт має  інтерес,  документів,  грошових  коштів,  цінних паперів, валютних цінностей або іншого майна до настання передбачених таким договором фактів.


Спільне обговорення адвокатами законопроекту дозволило виявити загальні позиції подальшого реформування інституту адвокатури та напрацювати необхідні ідеї для внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Оверчук Сергій 

Світлини з сайту АПУ: http://uba.ua

Категорія: ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ | Додав: egege (02.04.2016) | Автор: адвокат
Переглядів: 489 | Теги: адвокатські послуги, адвокатська діяльність, адвокат в м. Рівне, адвокатура України | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [136]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [78]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [50]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [21]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [91]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [47]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [15]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz