Субота, 26.05.2018, 03:02
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ

Судовий захист прав платників податків вивчали адвокати Рівненщини
Судовий захист прав платників податків вивчали адвокати Рівненщини

Рада адвокатів Рівненської області 26 березня 2016 року провела семінар для адвокатів Рівненщини на теми:  «Відшкодування шкоди, завданої суб’єктом владних повноважень  Практика розгляду судами законодавства про оподаткування». У заході також взяти участь адвокати з Луцьку та Житомиру.

Доповідачем семінару виступив  Кравчук Володимир Миколайович - суддя Львівського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук, професор.

Голова Ради адвокатів Луцюк Павло Сергійович вручив  нагороди,  посвідчення та свідоцтво  про право на заняття адвокатською діяльністю. Так, було нагороджено адвокатів Цуняка  В.Й. орденом  « Видатний адвокат України » , Сидоренка М.П. – Почесною відзнакою Національної асоціації адвокатів України та Маслюка О.М. грамотою Ради адвокатів Рівненської області .

Адвокати отримали сертифікати про участь у заході підвищення кваліфікації

Основні тези доповіді Кравчука В.М.

1. ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ

Передумови призначення перевірки.  
Допуск до перевірки. Недопуск до перевірки. 
Заходи впливу на платника податків. 
Процедура проведення перевірки. Фіксація та реагування на порушення під час перевірки. 
Оформлення результатів перевірок. Заперечення на акт перевірки. Адміністративне оскарження ППР та дій органів ДПС. 

Види перевірок ( ст. 75)

75.1. Органи державної податкової служби мають право проводити 
(1) камеральні, 
(2) документальні 
(а) планові або позапланові;
(б) виїзні або невиїзні) 
(3) фактичні перевірки.

КАМЕРАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
- проводиться у приміщенні контролюючого органу 
- виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість 
Не можуть використовуватися ЖОДНІ інші документи

76.1. Камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення.
Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.
Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.
Чи може платник наполягати на участі у перевірці?

ПРАВО ПРИСУТНОСТІ
Незважаючи на проголошену підпунктом 79.3 статті 79 ПК необов’язковість присутності платника податків під час проведення документальних невиїзних перевірок, останній має право бути присутнім. 
Такий висновок узгоджується з приписами підпункту 17.1.6 пункту 17.1 статті 17 ПК.
(Постанова ВСУ від 27.01.2015 №21-425а14)

ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
75.1.2. Документальною перевіркою вважається перевірка, … яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЛАНОВА
Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.
77.2. До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів…
Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на 3 календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на 2 календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.
Чи може оспорюватися включення платника до плану-графіку з мотивів недотримання порядку?

77.4. Про проведення документальної планової перевірки керівником органу ДПС приймається рішення, яке оформлюється наказом.
Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення 
(1) копію наказу про проведення документальної планової перевірки та 
(2) письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЛАНОВА
Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

78.2. Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах кримінального провадження.

ДОКУМЕНТАЛЬНА НЕВИЇЗНА ПОЗАПЛАНОВА ЕЛЕКТРОННА ПЕРЕВІРКА
Проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до пункту 77.2 статті 77 цього Кодексу, до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку. 
Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки, але не раніше офіційного повідомлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, про запровадження проведення такої перевірки для відповідних платників податків: які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності; суб’єктів господарювання мікро-, малого; середнього підприємництва; інших платників податків. Форма заяви, порядок її подання, прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

ЕЛЕКТРОННА ПЕРЕВІРКА
Платники податків - юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 (У ПК – відсутня!), та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше п'яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п'яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки. 
Зазначена норма не поширюється на таких платників податків у разі порушення ними статей 45, 49, 50, 51, 57 цього Кодексу

ПІДСТАВИ ПОЗАПЛПНОВОЇ ПЕРЕВІРКИ
78.1.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, ЯКЩО платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

ПРИВОДИ ДЛЯ ЗАПИТУ
1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства…;
2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) …
3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;
4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;
5) у разі проведення зустрічної звірки;
6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

ВИМОГИ ДО ЗАПИТУ ДФС
Запит повинен містити: 
1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує;
2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;
3) печатку контролюючого органу.

ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ З ПДВ
200.11. За наявності достатніх підстав, які свідчать, що  розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право провести документальну позапланову виїзну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки.
Перелік достатніх підстав, які надають право податковим органам на позапланову виїзну документальну перевірку платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку встановлено Постановою Кабінетом Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1238

НОВЕ 2015 р.
78.2: Контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, у разі, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків.

УМОВИ ПОЗАПЛАНОВОЇ ПЕРЕВІРКИ
78.4. Про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом.
Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається ЛИШЕ у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

ДОКУМЕНТАЛЬНА ВИЇЗНА І НЕВИЇЗНА
Документальна виїзна перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Документальна невиїзна перевірка проводиться в приміщенні органу ДПС

ФАКТИЧНА ПЕРЕВІРКА
75.1.3. Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. 
Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань 
1) регулювання обігу готівки, 
2) порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, 
3) ведення касових операцій, 
4) наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, 
5) дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

УМОВИ ДОСТУПУ ДО ПЕРЕВІРКИ
81.1. Посадові особи органу ДПС мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності 
(1) підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та
(2) за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів: 
- направлення на проведення такої перевірки, 
- копії наказу про проведення перевірки; 
- службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

ПІДСТАВИ НЕДОПУСКУ
(1) Непред'явлення або 
(2) ненадіслання платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або 
(3) пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог,.. є підставою для недопущення посадових осіб органу ДПС до проведення перевірки. 
Фіксація причин недопуску.
Недоліки форми чи змісту – формальні підстави для недопуску до перевірки
Копіювати направлення!

НЕОБГРУНТОВАНИЙ ДОПУСК
ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ:
Порушення під час призначення чи проведенні перевірки при фактичному допуску до проведення перевірки не може бути самостійною підставою для скасування рішення суб'єкта владних повноважень про застосування штрафних санкцій.

ПОСТАНОВА ВСУ 24.12.2010 
Платник податків, який вважає порушеним порядок та підстави призначення податкової перевірки щодо нього, має захищати свої права шляхом недопуску посадових осіб контролюючого органу до такої перевірки. 
Саме на етапі допуску до перевірки платник податків може поставити питання про необґрунтованість її призначення та проведення, реалізувавши своє право на захист від безпідставного та необґрунтованого здійснення податкового контролю щодо себе.
Допуск до перевірки нівелює (!) правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні податкової перевірки. 

Якщо ж допуск до проведення перевірки відбувся, в подальшому предметом розгляду в суді має бути лише суть виявлених порушень податкового та іншого законодавства, дотримання якого контролюється податковими органами.
Позови платників податків, спрямовані на оскарження дій або бездіяльності контролюючих органів щодо призначення та/або проведення перевірок можуть бути задоволені лише в тому разі, якщо до моменту винесення судового рішення не відбулось допуску посадових осіб контролюючого органу до спірної перевірки.

СУТЬ: Спосіб захисту від неправомірної перевірки – недопуск, а не позов. 
Допустив – прогавив! Заперечуй по суті.
Нездійснення права = втрата права?

?! Чи може суд «пробачити» порушення закону, виявлені під час перевірки недосвідченого платника

Немає «дрібних», «неістотних» чи «формальних» порушень в процедурі,      якщо особа на них посилається. 
(зв’язок з ч. 3 ст. 2 КАС і ч. 2 ст. 19 Конституції)

Не впевнений – не допускай!

НАСЛІДКИ НЕДОПУСКУ
Усунення причин недопуску, заявлених платником податків – повторний прихід
Складення акту про недопуск до перевірки – ескалація конфлікту!
Адміністративний арешт активів – санкції!
АДМІНІСТРАТИВНИЙ АРЕШТ
94.1. Адміністративний арешт майна платника податків (далі - арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом.
94.2. Арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин:
94.2.3.  платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу; (допуску до чого? – В.К)
Чи може бути арешт у разі фактичної перевірки?

СУДОВИЙ ПРОЦЕС АДМІНАРЕШТУ
Підтвердження обгрунтованості арешту на майно – ст. 183-3 КАС:
Подання
Строк звернення – 24 години
Спір про право – відмова у прийнятті 
Строк розгляду справи – 3 дні
Накладення арешту на кошти – позовне провадження

СТРАТЕГІЯ ПЛАТНИКА
ПРАВОМІРНИЙ НЕДОПУСК до перевірки з формальних міркувань(процедурний контроль)
ВИПЕРЕДЖЕННЯ – судове оскарження наказу та дій
ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД від початку

ЮРИСДИКЦІЯ ПОДАТКОВИХ СБОРІВ
Акт перевірки 
Висновки
Накази про перевірку
Податкові вимоги 
Рішення про результати розгляду скарг
Дії податкового органу та посадових осіб
Бездіяльність податкового органу
Звернення до суду СВП

ДОКАЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ
АКЦЕНТИ
1) заперечуй невигідне
2) не визнавай недоказаного
3) не вір написаному
4) слово – не доказ – не факт
5) зміна фактів – зміна правової кваліфікації
6) процедура – основа права!
7) ч. 2 ст. 19 Конституції – МОЛИТВА юриста

КРИТЕРІЇ ЄСПЛ
95. Заявниці вимагали "значної", але конкретно не визначеної компенсації за моральну шкоду, завдану їм у формі приниження, страждання та тривоги. 
96. …  моральна шкода не завжди може бути предметом чіткого доведення. Проте розумно припустити, що особи, які, зіткнулися з проблемами початку або продовження свого подружнього життя, можуть зазнати страждань і тривоги. Але все ж таки,…  Суд вважає, що за обставин цієї справи визнання ним порушення є достатньою справедливою сатисфакцією. Таким чином, вимога заявниць про грошову компенсацію не може бути задоволена.
(Справа Абдулазіз, Кабалес і Балкандалі (1985))


Фото з сайту: http://raro.org.ua/

Категорія: ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ | Додав: egege (28.03.2016) | Автор: адвокат
Переглядів: 444 | Теги: Рада адвокатів Рівненської, тренінг в Рівне, адвокат в м. Рівне, адвокатура України | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [136]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [78]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [50]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [21]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [91]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [47]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [15]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz