Субота, 17.03.2018, 13:08
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ

Теми дисертацій з юридичних наук: помилки, зауваження, формулювання
Теми дисертацій з юридичних наук: помилки, зауваження, формулювання

Починаючи з 1995 р. відділеннями Національної академії правових наук України здійснюється координація визначення тематики дисертаційних робіт, які виконуються в Україні в галузі держави і права. 

У 2015 р. в цілому збереглася динаміка поступового зменшення затвердження кількості тем з юридичних наук. Усього у 2015 р. в Україні затверджено 1225 тем дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00, що на 86 тем (7,03 %) менше, ніж у 2014 р.

Аналіз тем за різними спеціальностями показує таке їх співвідношення:

за спеціальністю 12.00.01 – 114 тем (9,32 %),
за спеціальністю 12.00.02 – 53 теми (4,33 %),
за спеціальністю 12.00.03 – 163 теми (13,33 %),
за спеціальністю 12.00.04 – 54 теми (4,42 %),
за спеціальністю 12.00.05 – 35 тем (2,86 %),
за спеціальністю 12.00.06 – 43 теми (3,52 %),
за спеціальністю 12.00.07 – 252 теми (20,61 %),
за спеціальністю 12.00.08 – 176 тем (14,39 %),
за спеціальністю 12.00.09 – 246 тем (20,2 %),
за спеціальністю 12.00.10 – 35 тем (2,86 %),
за спеціальністю 12.00.11 – 34 теми (2,78 %),
за спеціальністю 12.00.12 – 19 тем (1,55 %),
за спеціальністю 12.00.13 – 1 тема (0,08 %).

Більше всього тем було затверджено за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право – 252 теми (20,61 % від загальної кількості тем) та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність – 246 тем (20,2 % від загальної кількості тем). Менше всього тем затверджено за спеціальністю 12.00.13 – інформаційне право, право інтелектуальної власності – 1 тема (0,08 % від загальної кількості тем).

Аналіз тематики показує, що деякі напрями юридичної науки досліджуються недостатньою мірою. Так, одним із найбільш актуальних питань європейської інтеграції вітчизняної правової системи присвячено лише 29 тем (2,37 %), реформі трудового права та права соціального забезпечення – лише 35 дисертаційних досліджень (2,86 %), проблемам розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права – лише 43 теми (3,52 %).

Серед юридичних закладів, у яких затверджуються теми, більше всього тем затверджуються вищими навчальними закладами Міністерства внутрішніх справ України – 434 теми, або 35,5 % від усіх затверджених тем, хоча 7 закладів МВС складають близько 10 % від усіх ВНЗ юридичного профілю, які затверджували теми дисертаційних досліджень.

У 2015 р. збільшилася кількість тем, щодо яких були висловлені зауваження. Із 1225 тем отримали зауваження 506 тем, що складає 41,5 % (у 2014 р. цей показник становив 38,4 %). Найбільшу кількість зауважень зроблено щодо тем, затверджених за та-кими спеціальностями:
 
12.00.12 – 12 тем із зауваженнями, що складає 63,2 % від загальної кількості поданих тем;
12.00.09 – 137 тем із зауваженнями, що складає 55,7 % від загальної кількості поданих тем;
12.00.04 – 27 тем із зауваженнями, що складає 50 % від загальної кількості поданих тем;
12.00.07 – 120 тем із зауваженнями, що складає 48,02 % від загальної кількості поданих тем.

Серед основних зауважень щодо тем дисертаційних робіт виділено наступні:

Занадто вузька тема для докторської дисертації
Техніко-юридичні та методологічні засади оприлюднення нормативно- правових актів (Л.Л. Легін)
Цивільно-правовий механізм реституції (Спасибо І. А.)
Криміналізація та декриміналізація суспільно небезпечних діянь: тео- ретико-прикладні аспекти (Гацелюк В. О.)

Предмет дослідження потребує корегування, тема не відповідає рівню докторської дисертації
Теорія і практика виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правове дослідження (Пузирьов М. С.)
Предмет відання у кримінальному процесі (Лоскутова М. С.)
Теоретичні, правові та організаційні засади протидії оперативними підрозділами злочинам проти моральності (Ємець О. М)
Система негласної роботи правоохоронних органів у протидії злочинності (компаративний аспект) (Манжай О. В.)
Оперативно-розшукова протидія злочинним посяганням на майно громадян органами внутрішніх справ (Деревягін О. О)
Оперативно-розшукова протидія органів внутрішніх справ України злочинам проти суспільної моралі (Грабазій І. А.)

Тема є занадто широкою (для кандидатських дисертацій)
Взаємозв’язок права і моралі в умовах глобалізації (Крилова Д. С.)
Держава як суб’єкт правотворчості в сучасних умовах розвитку суспільства: теоретико-правові аспекти (Цись С. С.)
Цивілізаційний підхід в сучасній юриспруденції ( Унгурян В. Я.)

Тема є занадто вузькою
Згода сторін як умова виникнення договірних відносин у цивільному праві України (Рощенко О. С.)
Адміністративно-правові основи регулювання правової роботи в закладах охорони здоров’я (Степанов І. О)

Виникають сумніви щодо актуальності теми
Становлення та розвиток правосуддя в Афінській республіці (Мерзляков К. С.)
Договір про надання перукарських послуг ( Терехов Р. Г.)
Миротворча діяльність: адміністративно-правове дослідження ( Воробйов Р. А.)

Зміст теми незрозумілий
Адміністративно-правове забезпечення освіти та науки в Україні (Савіщенко В. М.)
Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці: теорія і практика (Тильчик О. В)

Назва теми потребує корегування
Засоби масової інформації в механізмі запобігання злочинності ( Мокряк М. О.)
Кримінологічні засади забезпечення безпеки суб’єктів та учасників кримінально-виконавчої діяльності України (Морозова О. М.)
Кримінально-правове забезпечення охорони виконання угод про примирення (Потяк В. І.)
Кримінально-правове забезпечення охорони результатів офіційних спортивних змагань (Старка А. Б.)

Некоректне формулювання теми. Механічне поєднання малорозвинених напрямків дослідження в Україні. Потрібно уточнення проблеми дослідження
Біоетика у філософії правосуддя (Гринчишин О. О.)

Тема викликає сумніви щодо віднесення її до юридичних наук. Потребує уточнення
Аксіологічно-нормативна парадигма свободи волі людини  (Ярунів М. І.)

Тема потребує уточнення, оскільки в назві не відбита специфіка спеціальності, за якою заявлена дисертація
Суспільно-корисна праця засуджених до позбавлення волі 12.00.08 (Коваль Т. О.)
 
Набір слів. Зміст теми незрозумілий
Організаційно-правове регулювання публічного адміністрування у галузі патріотичної освіти в Україні (Титаренко М. В.)

Тема застаріла. Міністерства немає
Адміністративно-правові засади фіскальної функції Міністерства дохо- дів і зборів України в контексті реформування податкових і митних органів (Благодарська О. О.)

Нечіткість формулювання
Зміст та межі перевірки адміністративним судом адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації  (Семеній О. М.)

Тема досліджена. Втрата актуальності
Тема сформульована некоректно, потребує редакційного уточнення
Механізм відступу держав від зобов’язань у сфері прав людини (Борисов Є. Є.)
Нормативно-правовий договір в суверенній Україні: поняття, види і призначення ( Стрибко Т. І.
Адміністративно-правові засади надання поліцейських послуг в Україні ( Ластович Д. М)

Незрозумілий предмет дослідження
Верховенства права в Україні: теоретико-правовий аспект (Падалка Р. О.)

Тема сформульована некоректно; штучно сформульований предмет дослідження
Нетипові (допоміжні) форми безпосередньої демократії: проблеми теорії та конституційно-правового регулювання (Михайлов М. Б.)

Потребує уточнення з точки зору предмета та об’єкта дослідження
Недійсність правочину (Погребняк О. С.)

Тема не відповідає паспорту спеціальності
Правові засади інституціоналізації та функціонування міграції в сучасній державі (Н.В. Сюр). Дана тема затверджена за спеціальністю 12.00.01

Незрозумілі хронологічні межі дослідження
Становлення та розвиток авторсько-правових відносин на території України (історико-правове дослідження) (Савич С. С.)

Занадто вузькі хронологічні межі дослідження
Намісницький устрій у Наддніпрянській Україні (1780–1796 рр.): історико-правове дослідження (Шкарупа С. С.)

Занадто широкі просторові межі дослідження
Правове забезпечення прав і свобод людини в правових системах світу (Гавронська Т. В.)
 
Тема дослідження потребує відмежування від уже захищених робіт
Правоохоронна функція Української держави: теоретико-правове дослідження сутності та реформування  (Дубина Н. А. )

Наукова проблема не визначена
Конспірація в діяльності оперативно- розшукових підрозділів: теоретичні, правові та праксеологічні засади (Сухачов О. О.)
Кримінальна процесуальна регламентація та практика проведення допиту неповнолітнього підозрюваного (Процюк О. М.)
Агентурно-оперативна робота для забезпечення захисту бюджетних коштів (Вязмікін С. А.)
Діяльність адвоката в стадії досудового розслідування (Дубівка І. В.)

Орієнтація лише на одну академічну установу є вузьким, що зменшує концептуальний потенціал роботи
Господарська правосуб’єктність Національної академії наук України (Єригіна Г. П.)

Незрозуміло, яка проблема філософії права дослі-джується. Потрібне додаткове обґрунтування віднесення цієї теми до спеціальності 12.00.12
Філософсько-правові засади патріотизму як ціннісно-інтегративного чинника формування Української держави (Івченко Ю. В.)

Матеріал підготовлено на основі "Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2015 р.) : розглянуті та схвалені відділеннями Національної академії правових наук України / упоряд.: Д. В. Лук’янов, Н. М. Вапнярчук. – Х. : Право, 2016. – 252 с.".


Джерело: http://aphd.ua/osnovni-zauvazhennia-do-tem-dysertatsii-z-iurydychnykh-nauk-zatverdzhenykh-u-2015-r/
Категорія: НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ | Додав: egege (22.07.2016) | Автор: правознавець
Переглядів: 580 | Теги: Юридична освіта, наука, диссертации | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [119]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [76]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [47]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [20]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [86]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [45]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [13]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz