Неділя, 27.05.2018, 18:25
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » ПРАВОВІ НОВИНИ

Захист для захисників: щодо розробки Європейської Конвенції про професію юриста
Захист для захисників: 
щодо розробки Європейської Конвенції про професію юриста

24 січня 2018 року Парламентська Асамблея Ради Європи (далі - ПАРЄ, Парламентська Асамблея) затвердила Рекомендацію 2121 (2018) щодо розробки Європейської Конвенції про професію юриста (далі - Рекомендація 2121 (2018)). Проект цієї Рекомендації був розроблений Комітетом ПАРЄ з правових питань та прав людини (далі - Комітет) і включений до звіту, опублікованого 12 грудня 2017 року. Сама ж ініціатива по розробці окремого міжнародного договору, який стосується захисту представників юридичної професії, була сформульована ще в 2016 році групою учасників Парламентської Асамблеї. Як випливає зі змісту звіту Комітету, ідея прийняття такого договору отримала підтримку в зв'язку зі зростаючим тиском і збільшенням кількості порушень професійних прав адвокатів в державах-членах Ради Європи.


Необхідність захисту

Комітет вказує на кілька причин,  що свідчать про необхідність прийняття окремого міжнародного договору, спрямованого на захист професії юриста. 

Перш за все, така підвищена увага зумовлена тією роллю, яку юрист займає в системі здійснення правосуддя. В цьому відношенні Парламентська Асамблея погоджується з підходом Європейського Суду з прав людини (далі - Європейський Суд), який розглядає юристів в якості посередників між судами та суспільством і визнає їх ключову роль в підтримці довіри населення до судової системи.

По-друге, Парламентська Асамблея вказує на відсутність ефективного механізму з контролю за втручанням держави в діяльність юриста. Збільшення числа порушень щодо адвокатів, в тому числі випадків застосування фізичного насильства, і приклади недобросовісного розслідування таких випадків свідчать про те, що стандарти захисту, встановлені в Рекомендації (2000) 21 Комітету міністрів Ради Європи про свободу здійснення професії адвоката (далі - Рекомендація ( 2000) 21), недостатньо ефективні на практиці. Це підтверджується звітом Комітету, в якому міститься узагальнення основних проблем, характерних для європейського регіону в цілому, і наведені приклади найбільш серйозних порушень, властивих тільки деяким державам. До останніх, зокрема, відносяться, факти вбивств і зникнень адвокатів і неналежне розслідування таких випадків, допити адвокатів в якості свідків у справах їх клієнтів, використання дисциплінарного провадження як метод тиску щодо адвоката, порушення адвокатської таємниці в ході проведення обшуків і виїмок. 

Спеціальний доповідач зазначає, що такі порушення систематично відбуваються в Азербайджані, Росії (особливо на Північному Кавказі), Туреччині, Україні. Окреме згадка України в якості держави, де поширені різні практики тиску на адвокатів, є показовим для оцінки масштабу тих проблем, з якими українські адвокати стикаються на практиці.

Парламентська Асамблея вважає, що ситуацію можна змінити, якщо надати положенням Рекомендації (2000) 21 обов'язковий характер і передбачити механізм контролю за їх дотриманням. Крім того, наголошується, що така Конвенція може стати джерелом обов'язкових стандартів не тільки на регіональному, а й на міжнародному рівні. Передбачається, що для держав, які не є членами Ради Європи, Конвенція буде передбачати можливість і процедуру приєднання.


Зміст пропонованої Конвенції

Відзначається, що перелік гарантій і прав повинен визначатися з урахуванням вже існуючих міжнародних стандартів. Оскільки в якості єдиного недоліку нинішнього регулювання зазначений необов'язковий характер Рекомендації (2000) 21, цілком ймовірно, що багато положень цього документа увійдуть в текст Конвенції. Зокрема, в Конвенції можуть бути включені принципи, що стосуються юридичної освіти, доступності послуг адвоката, формування професійних об'єднань, проведення дисциплінарних розглядів.

Орієнтиром для розробників також можуть стати й інші міжнародні акти, згадані в Рекомендації, до них відносяться:


У той же час Рада адвокатури та юридичних асоціацій Європи (далі - Рада) пропонує вибірково підійти до дублювання положень, вже закріплених в інших міжнародних актах, зокрема, в Рекомендації (2000) 21 та Європейської Конвенції з прав людини. Рада відзначає, що деякі принципи, викладені в Рекомендації (2000) 21, вже підпадають під захист положень Європейської Конвенції відповідно до того тлумачення, яке  їм дає Європейський Суд. На думку Ради, необхідно уникнути зайвого дублювання однакових за змістом зобов'язань. Принципи, викладених у Європейській Конвенції, слід викласти в преамбулі, тоді як самі положення Конвенції про професії юриста повинні представляти собою більш конкретний і вичерпний перелік гарантій, що враховує специфіку професійної діяльності юриста.

Парламентська Асамблея визначила, що пропонована Конвенція повинна передбачати гарантії за такими пріоритетними питань

- доступ адвоката до клієнта, що знаходиться під вартою; 
- захист адвокатської таємниці; 
- конфіденційність спілкування адвоката з клієнтом; 
- імунітет адвоката від переслідувань за заяви, зроблені в ході здійснення професійної діяльності

Слід зазначити, що початковий проект рекомендації, схвалений профільним Комітетом, не включав в себе питання про захист права адвоката на свободу вираження поглядів. Ймовірно, Парламентська Асамблея взяла до уваги велику практику Європейського Суду, яка свідчить про поширеність проблеми залучення адвокатів до дисциплінарної або кримінальної відповідальності за висловлювання, зроблені в ході судового розгляду або в ЗМІ.

Обсяг захисту

Уявлення про зміст і структуру Конвенції, а також про те, які питання можуть стати проблемними для укладачів, може дати звіт Комітету від 12 грудня 2017 року. Перш за все, спеціальний доповідач звертає увагу на визначення кола тих, хто, охороняється. 
Чи повинна Конвенція поширювати свій захист на практикуючих юристів, які не мають статусу адвоката? Наприклад, Рекомендація (2000) 21, на яку так часто посилаються в тексті документа, гарантує захист тільки тим представникам юридичних професій, які надають юридичні послуги та є членами адвокатських корпорацій.

У той же час в звіті Комітету зазначається, що Конвенція може частково зачіпати і положення практикуючих юристів, які не мають статусу адвоката, з таких питань, як доступ до професії та збереження конфіденційності спілкування з клієнтами. Так, наприклад, в Азербайджані та Сербії, в зв'язку з невеликою кількістю адвокатів, офіційно зареєстрованих в адвокатських об'єднаннях, люди часто змушені звертатися до юристів, які не мають такого статусу. При цьому такі юристи, хоча і володіють достатньою компетенцією, позбавлені права представляти інтереси клієнта в судах. Така ситуація, як зазначає спеціальний доповідач, обмежує доступ осіб до юридичних послуг, які в принципі можуть бути надані кваліфікованими фахівцями без статусу адвоката.

Спеціальний доповідач також висловила деяку стурбованість щодо штатних юристів компаній і організацій. Так, у звіті зазначається, що неоднозначним є питання про поширення гарантій адвокатської таємниці на комунікації юристів з менеджментом і керівництвом компанії. З огляду на, що Рекомендація (2000) 21 в принципі не зачіпає зазначену категорію юристів, питання про часткове поширення гарантій, пов'язаних зі статусом адвоката, буде предметом окремого розгляду при складанні Конвенції.


Механізм контролю

Згідно Рекомендації 2121 (2018) пріоритетним варіантом контролю за дотриманням запропонованої Конвенції є механізм спрямування періодичних доповідей державами групі експертів Парламентської Асамблеї. При цьому наголошується, що для представників громадянського суспільства і професійних об'єднань юристів повинна бути передбачена можливість також направляти свої міркування про дотримання державою зобов'язань щодо захисту професійних прав юристів.

Рада адвокатури та юридичних асоціацій Європи пропонувала також передбачити можливість направлення звернень про порушення пропонованої Конвенції в Парламентську Асамблею відповідно до правила 67 Правил процедури Парламентської Асамблеї. Однак спеціальний доповідач скептично поставилася до такої пропозиції Ради, вказавши, що цей механізм рідко використовується і містить ряд обмежень, що виключають велику кількість індивідуальних звернень. Зокрема, Парламентська Асамблея визнає клопотання неприйнятним, якщо звернення зводиться до виправлення конкретного порушення, справа знаходиться на розгляді в національних судах, або доступні інші механізми правового захисту, зокрема, звернення до Європейського Суду з прав людини. Таким чином, пропозиція Ради про закріплення двох варіантів контролю за виконанням Конвенції в остаточний проект рекомендації профільного Комітету не увійшла.

В якості альтернативи спеціальний доповідач запропонувала створити платформу, аналогічну тій, яка діє з 2014 року для журналістів. Платформа Ради Європи щодо сприяння захисту і безпеки журналістів не є контролюючим конвенційним механізмом; вона перш за все призначена для «оперативного реагування», збору і поширення інформації про порушення свободи ЗМІ і загрози безпеці журналістів в державах-членах Ради Європи.

Значення Рекомендації 2121 (2018) для адвокатів

Активні обговорення Конвенції про професію юриста в Парламентській Асамблеї в кінці 2017 - початку 2018 рр. і прийняття Рекомендації 2121 (2018) свідчать про те, що поява міжнародного договору про захист прав юристів є цілком реальною перспективою. Складно припустити, скільки часу буде потрібно Комітету Міністрів для розробки тексту Конвенції та прийняття її державами. 

Беручи до уваги масштабну реформу юридичної професії на національному рівні, питання про відповідність тим стандартам, які будуть закріплені в Конвенції, залишається відкритим.

Проте, звіт профільного Комітету ПАРЄ є цікавим, хоч і не вичерпним, узагальненням проблем, з якими стикається професійне співтовариство в європейському регіоні, а також дає загальне уявлення про пріоритетні напрямки роботи в сфері захисту прав адвокатів.


Османкіна ІринаДжерело: http://ilpp.ru
Категорія: ПРАВОВІ НОВИНИ | Додав: egege (24.03.2018) | Автор: адвокат
Переглядів: 281 | Теги: ПАРЄ, ЄСПЛ, захист прав адвокатів, Європейська конвенція, права адвокатів, адвокатура, гарантії адвокатської діяльності, Парламентська Асамблея Ради | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [136]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [78]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [50]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [21]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [91]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [47]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [15]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz