Середа, 23.05.2018, 06:27
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » ПРАВОВІ НОВИНИ

Велика Палата ВС відновила право на апеляційне оскарження керуючись рішенням ЄСПЛ
Велика Палата ВС відновила право на апеляційне оскарження керуючись рішенням ЄСПЛ


Велика Палата Верховного Суду у постанові від 27 лютого 2018 року, посилаючись на міжнародне та національне законодавство, а також на рішення  ЄСПЛ у справі «Ростовцев проти України», наголосила на недопустимості незаконного позбавлення права на апеляційне оскарження


Суть справи

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва було відмовлено у відкритті апеляційного провадження за скаргою захисника О.М. Гузуна в інтересах засудженого на вирок районного суду. Апеляційний суд керувався тим, що рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду й дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - ВССУ) від 03 серпня 2015 року відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою захисника О.М. Гузуна в інтересах засудженого на ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 01 липня 2015 року. Судове рішення мотивовано тим, що суд апеляційної інстанції діяв згідно з вимогами кримінального процесуального закону.

Практика Європейського суду з прав людини

Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові посилається на рішення  Європейського суду з прав людини у справі «Ростовцев проти України» від 25 липня 2017 року, яке набуло статусу остаточного 25 жовтня 2017 року. У рішенні ЄСПЛ мова йде про порушення ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі - Конвенція), що полягає в порушенні національними судами суті права заявника на подання апеляційної скарги.

Це судове рішення мотивовано тим, що апеляційна скарга заявника стосувалася питання правової кваліфікації дій, у вчиненні яких він зізнався (п. 32). ЄСПЛ у п. 33 рішення зазначає, що апеляційний суд прямо посилався на правову кваліфікацію дій заявника як на одну з підстав неможливості оскарження вироку, а ВССУ погодився з його висновками.

натисніть на зображення для збільшення


Водночас ЄСПЛ зауважив, що позиція національних судів у кримінальній справі заявника прямо суперечить тлумаченню відповідних положень законодавства Урядом України і наведеній практиці ВССУ, згідно з якою поняття «обставини», використане під час відповідного провадження на національному рівні, поширюється лише на фактичні обставини справи та не містить їхньої кримінально-правової кваліфікації. 
На думку ЄСПЛ, не можна стверджувати, що заявник повинен був передбачати, що, не оспорюючи факти, встановлені в судовому засіданні, він відмовився від можливості оскарження обвинувального вироку щодо себе, якщо він вважав правову кваліфікацію своїх дій неправильною.

Висновки та мотивація Великої Палати ВС. Законодавство

Встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 459 КПК України є підставою для перегляду Верховним Судом судових рішень, що набрали законної сили за виключними обставинами.

Рішенням у справі «Ростовцев проти України» констатовано порушення ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції, зокрема встановлено, що тлумачення відповідних положень національного законодавства, застосоване національними судами у справі заявника, не було «передбачуваним» і, застосовуючи його, національні суди порушили саму суть права заявника на подання апеляційної скарги (п. 36).

ЄСПЛ встановив, що заявник мав право на розгляд його справи в апеляційному порядку, але не міг оскаржити прийняте щодо нього рішення, оскільки не оспорював обставин, що стали підставою для його засудження, і таким чином погодився із застосуванням скороченої форми судового розгляду. Хоча визнання подій Ростовцевим могло означати відмову від деяких його процесуальних прав, безперечно, така відмова не стосувалася права на апеляційне оскарження правової кваліфікації його дій. Саме на цій підставі заявник звертався з апеляційною скаргою. Отже, не можна стверджувати, що заявник відмовився від свого права на апеляцію (п. 30).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення. Аналогічні положення містяться в ст. 14 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

У ч. 2 ст. 24 КПК України гарантовано право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом. У ч. 2 ст. 394 КПК України передбачено, що судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 цього Кодексу. Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з'ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз'яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Протоколом № 7 до Конвенції передбачено право кожного, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, на перегляд судом вищої інстанції факту визнання його вини або винесеного йому вироку (ст. 2). Реалізація цього права, включаючи підстави, на яких воно може бути здійснене, регулюється законом.

В ухвалі Апеляційного суду міста Києва від 01 липня 2015 року вказано, що захисник в апеляційній скарзі оскаржує доведеність вини обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України та правову кваліфікацію його дій. Згідно із ч. 2 ст. 394 КПК України апеляційний суд прийняв незаконне рішення в частині відмови у відкритті апеляційного провадження на підставі оскарження кримінально-правової кваліфікації дій Ростовцева.

Суд апеляційної інстанції, відмовляючи у відкритті апеляційного провадження, застосував положення КПК України щодо особливостей апеляційного оскарження окремих судових рішень (ч. 2 ст. 394 КПК України), не врахувавши того, що ці особливості не стосуються можливості оскарження в апеляційному порядку вироку суду першої інстанції з інших підстав, не вказаних у ст. 394 КПК України, в тому числі й з підстави неправильної кваліфікації дій особи судом першої інстанції. ВССУ безпідставно погодився з позицією суду апеляційної інстанції, не давши можливості Ростовцева реалізувати своє законне право на оскарження винесеного щодо нього вироку суду в апеляційному порядку.

Національне законодавство, зокрема ч. 2 ст. 394 КПК України, встановлює обмеження щодо можливості апеляційного оскарження судового рішення лише з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися та дослідження яких суд визнав недоцільним. Право на оскарження рішення суду з підстави неправильної кваліфікації дій КПК України не обмежується. Тобто норми КПК Українине містять обмежень щодо оскарження в апеляційному порядку кримінально-правової кваліфікації дій, зокрема й у тих кримінальних провадженнях, у яких під час судового розгляду суд першої інстанції застосував ч. 3 ст. 349 КПК України і визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорювалися.


Як встановлено рішенням ЄСПЛ у справі «Ростовцев проти України», позиція національних судів у кримінальній справі заявника прямо суперечить тлумаченню відповідних положень КПК України. Цим було грубо порушено право заявника на подання апеляційної скарги, що передбачено Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та КПК України.

Таким чином, ухвали Апеляційного суду міста Києва від 01 липня 2015 року та ВССУ від 03 серпня 2015 року щодо Ростовцева є незаконними та необґрунтованими, постановленими всупереч положенням КПК України.

Оскільки Ростовцев не зміг реалізувати своє право на перегляд у апеляційному порядку вироку Оболонського районного суду міста Києва від 07 травня 2015 року, то варто констатувати, що він і далі зазнає негативних наслідків рішень, ухвалених на національному рівні. Такими рішеннями, які перешкодили Ростовцеву в реалізації права на апеляційний перегляд винесеного щодо нього вироку, є ухвала Апеляційного суду міста Києва від 01 липня 2015 року та ухвала ВССУ від 03 серпня 2015 року. 

Отже, додатковим заходом індивідуального характеру, який потрібно застосувати у цьому провадженні для відновлення права на апеляційне оскарження є повторний розгляд апеляційної скарги Ростовцева Апеляційним судом міста Києва.

Велика Палата Верховного Суду вважає, що рішеннями судів апеляційної та касаційної інстанцій, які є предметом перегляду у цьому провадженні, засуджений був незаконно позбавлений права на апеляційне оскарження прийнятого щодо нього рішення суду першої інстанції, а тому це право потрібно відновити.

РІШЕННЯ ВП ВС

Куруючись такими міркуваннями Велика Палата Верховного Суду постановила заяву захисника в інтересах засудженого Ростовцева задовольнити. Ухвалу Апеляційного суду міста Києва та ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо Ростовцева скасувати. Кримінальне провадження передати на новий розгляд до Апеляційного суду міста Києва.
Читайте також за темою: 


Категорія: ПРАВОВІ НОВИНИ | Додав: egege (29.03.2018) | Автор: адвокат
Переглядів: 11769 | Теги: Європейський суд, Верховний Суд, Апеляційна скарга, Постанова ВС, вс, ЄСПЛ, Велика Палата, апеляція, Велика Палата ВС | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [135]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [78]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [50]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [21]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [91]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [47]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [15]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz