Вівторок, 22.05.2018, 14:52
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » ПРАВОВІ НОВИНИ

Судді-науковці Верховного Суду: хто є хто?
Судді-науковці Верховного Суду: хто є хто?


10 листопада 2017 р. Президент України підписав Указ №357/2017  "Про призначення суддів Верховного Суду”. Суддями Касаційних судів у складі Верховного Суду стали науковці та інші особи з науковим  ступенем.

З відкритих джерел вдалося зібрати теми кандидатських і докторських дисертацій призначенних суддів Верховного Суду. Нижче наведено інформацію про останнє місце роботи суддів, їх теми дисертацій, спеціальність та роки захисту наукових робіт.

 
 
Судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду
 
Анцупова Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету; Міжнародно-правове співробітництво Причорноморських держав (автореферат) (к.ю.н); 12.00.11 – міжнародне право (2003);Процесуальне право Ради Європи: принципи, система, динаміка (дисертація) (д.ю.н.) (2014).

Бевзенко Володимир Михайлович, завідувач кафедри адміністративного права в КНУ імені Тараса Шевченко;  Управління природно-заповідним фондом в Україні: організаційно-правові питання(автореферат)  (к.ю.н.); 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2005);  Суб'єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України(автореферат) (д.ю.н.);  (2010) 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Берназюк Ян Олександрович, професор кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету; Банки як суб’єкти податкових правовідносин (автореферат)  (к.ю.н.); 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2004);  Конституційні основи правотворчості Президента України : теорія і практика;  12.00.02 - конституційне право муніципальне право (2014).

Білоус Олег Валерійович, суддя Вінницького апеляційного адміністративного суду; Засада недоторканості житла чи іншого володіння особи у досудовому кримінальному провадженні (автореферат);  12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (2015).

Бучик Анна Юріївна, суддя Житомирського апеляційного адміністративного суду;  Організаційно-правове забезпечення вирішення податкових спорів в Україні (автореферат); 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 2013.

Желтобрюх Ірина Леонтіївна, суддя Київського апеляційного адміністративного суду;  Розсуд в податковому правозастосуванні (автореферат); 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2016).

Кравчук Володимир Миколайович, суддя Львівського окружного адміністративного суду;Соціально-правова природа юридичної особи (автореферат) (к.ю.н.); 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес сімейне право міжнародне приватне право (2000); Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах (автореферат); 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес сімейне право міжнародне приватне право (2010).

Олендер Ігор Ярославович, суддя Вищого адміністративного суду України; Судочинство у правовідносинах щодо стягнення податкового боргу (автореферат); 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2014).

Прокопенко Олександр Борисович, суддя Верховного суду України; Право на справедливий суд(автореферат); 12.00.10 – судоустрій прокуратура та адвокатура (2011).

Саприкіна Ірина Валентинівна, суддя Київського апеляційного адміністративного суду; Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи за законодавством України : (за матеріалами судової практики) (автореферат); 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес сімейне право міжнародне приватне право (2006).

Смокович Михайло Іванович, суддя Вищого адміністративного суду України; Проблеми розмежування судової юрисдикції та визначення компетенції адміністративних судів (автореферат) (к.ю.н.); 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2010); Теоретичні засади правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів (автореферат)  (д.ю.н); 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2015).

Ханова Раїса Федорівна, суддя Донецького апеляційного адміністративного суду; Правова природа податкового боргу (автореферат); 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 2014.

Хохуляк В'ячеслав Віссаріонович, начальник головного управління юстиції у Чернівецькій області; Правове регулювання земельного податку в Україні, (автореферат) (к.ю.н.); 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2003); Наука фінансового права : проблеми становлення та розвитку (автореферат) (д.ю.н.); 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (2015).
 
 

Судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
 
 
Берднік Інна Володимирівна, декан юридичного факультету Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету; Кримінальна відповідальність за фальсифікацію виборчих документів та документів референдуму (ч.ч. 1-3 ст. 158 КК України) (автореферат); 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2011).

Булгакова Ірина Валеріївна, професор Інституту управління, технологій і права Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного; Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні (автореферат); 12.00.04  господарське право; господарсько-процесуальне право (2003).

Дроботова Тетяна Борисівна, суддя Вищого господарського суду України; Державно-правовий режим в Україні : зміст, ознаки і основні тенденції розвитку (автореферат); 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (2011).

Жуков Сергій Вікторович, доцент кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президенті України та керуючий партнер адвокатського об’єднання "Нексум”; Інституалізація правової держави як чинник політичної модернізації України (автореферат); 23.00.02 – політичні інститути та процеси (2013); Господарсько-правові процедури ліквідації підприємств; 12.00.04 господарське право; господарсько-процесуальне право (2013).

Кібенко Олена Рувімівна, доцент кафери цивільно-правових дисциплін ХНУ імені В. Н. Каразіна, співвласник юридичної фірми "Кібенко, Оника та партнери”; Особливості правового регулювання іноземних інвестицій в Україні (міжнародно-приватно-правовий аспект) (автореферат); 12.00.03 – цивільне право, сімейне право, цивільний процес, міжнародне приватне право (1998); Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України (автореферат); 12.00.04  господарське право; господарсько-процесуальне право (2006).

Краснов Єгор Володимирович, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету "Одеська юридична академія”; Основні трудові права : міжнародні стандарти і заканодавство України (автореферат); 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення (2011).

Мамалуй Олександр Олексійович, суддя Господарського суду Харківської області; Правове регулювання загальнодержавних зборів в Україні (автореферат); 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2008).

Пільков Костянтин Миколайович,  адвокат,  Київського національного торговельно-економічного університету кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права; Доказування у міжнародному комерційному арбітражі (автореферат); 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (2016).

Погребняк Володимир Яковлевич, суддя Вищого господарського суду України; Цивільно-правове регулювання відносин споживчого кредитування в Україні (автореферат); 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (2013).

Селіваненко Володимир Павлович,  суддя Вищого господарського суду України; Правова охорона інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я (цивільно-правовий аспект (автореферат); 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (2015).

Стратієнко  Людмила Василівна, суддя Вищого господарського суду; Адміністративно-правові засади організації та функціонування господарських судів України (автореферат); 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 2013.

Ткач Ігор Васильович,  засновник і керівник ТОВ "Юридична фірма "Право-Престиж”; Держава Україна як суб’єкт недоговірних зобов’язань (автореферат); 12.00.03 – цивільне право, сімейне право, цивільний процес, міжнародне приватне право (2014).

Уркевич Віталій Юрійович, професор кафедри земельного та аграрного права НЮУУ імені Ярослава Мудрого; Правові проблеми становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України (автореферат); 12.00.06 - земельне право аграрне право екологічне право природоресурсне право (2001); Аграрні правовідносини в Україні (автореферат); 12.00.06 - земельне право аграрне право екологічне право природоресурсне право (2007).
 

Судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду
 
Антонюк Наталія Олегівна, доцент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені І.Франка;  Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживанням довірою (автореферат); 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально–виконавче право (2006).

Король Володимир Володимирович, професор кафедри кримінальної юстиції Чернівецького юридичного інституту НУ ОЮНА; Засада гласності та її обмеження в кримінальному судочинстві України (автореферат); 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза (2002).

Лобойко Леонід Миколайович, завідувач відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України; Актуальні проблеми дослідчого кримінального процесу(к.ю.н.); 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза (1997); Методи правового регулювання у кримінальному процесі України (автореферат); 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза (2007).

Мазур Микола Вікторович, суддя Попаснянського районного суду Луганської області; Акти органів судової влади як джерело конституційного права України (автореферат); 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право (2002).

Слинько Сергій Станіславович, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Теоретико-правові аспекти правотворчої політики в сучасному суспільстві; 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (2014).

Щепоткіна Валентина Володимирівна, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Адміністративні процедури в діяльності судів і суддів (автореферат); 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2014).

Яновська Олександра Григорівна, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Правові гарантії діяльності адвоката-захисника в кримінальному процесі України (к.ю.н.); 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза (1997); Теоретичні та організаційні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства (автореферат) (д.ю.н.); 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2011).
 
 

Судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
 
 
Білоконь Олена Валеріївна, судді Апеляційного суду Київської області; Адміністративно-правове регулювання реадмісії в Україні; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2015).

Гудима Дмитро Анатолійович, доцент кафедри теорії та філософії права юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка; Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження (автореферат); 12.00.12 – філософія права (2008).

Журавель Валентина Іванівна, Вищий спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Правове регулювання взаємодії роботодавців та організацій працівників як суб’єктів трудового права України (автореферат); 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення (2012).

Карпенко Світлана Олексіївна, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Фінансові послуги як обєкт правової охорони (автореферат); 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2015).

Коротун Вадим Михайлович, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Правове регулювання організації і діяльності суду апеляційної інстанції цивільної юрисдикції в Україні; 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2014).

Крат Василь Іванович, доцент кафедри цивільного права №1 НЮУУ імені Ярослава Мудрого;Переважні права : цивільно-правовий аспект (автореферат); 12. 00. 03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (2008).

Луспеник Дмитро Дмитрович, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Судочинство у справах про захист честі, гідності та ділової репутації (автореферат); 12. 00. 03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (2003).

Олійник Алла Сергіївна,  суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Організаційно-правові питання забезпечення законодавчої діяльності в Україні; 12.00.02 - конституційне право (1998).

Ситнік Олена Миколаївна, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Договір побутового підряду за цивільним законодавством України (автореферат); 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (2016).

Ткачук Олег Степанович, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Судовий розгляд кримінальних справ про порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України (автореферат) (к.ю.н.); 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза (1999); Реалізація судової влади у цивільному судочинстві України : структурно-функціональний аспект (автореферат)  (д.ю.н); 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (2016).

Фаловська Ірина Миколаївна, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Конституційний принцип рівності : правозастосовчі аспекти; 12.00.02 - конституційне право муніципальне право (2017).

Черняк Юлія Валеріївна,  доцент кафедри міжнародного приватного права ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка; Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України (автореферат); 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (2006).

Штелик Світлана Павлівна, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Організаційно-правові аспекти інстанційної побудови системи судів загальної юрисдикції України; 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2012).Джерело: http://aphd.ua/naukovi-stupeni-suddiv-verkhovnoho-sudu/
Категорія: ПРАВОВІ НОВИНИ | Додав: egege (11.11.2017) | Автор: адвокат
Переглядів: 1319 | Теги: дисертації, судді, верховний суд україни | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [135]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [78]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [50]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [21]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [91]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [47]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [15]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz