Четвер, 15.11.2018, 13:06
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » ПРАВОВІ НОВИНИ

Суд виправдав обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України, за відсутності закону
Суд виправдав обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України, за відсутності закону


Печерський районний суд міста Києва під головуванням судді Білоцерківця О.А. 19.02.2018 р. виніс виправдувальний вирок по 263 статті КК через відсутність закону. 

Сайт вже публікував  нещодавно  науковий висновок, яким обґрунтовувалось  що не може бути кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю (ст. 263 КК). Отже тепер маємо і позицію судової влади з цього питання, проте лише суду першої інстанції. Слідкуємо за розвитком цього кримінального провадження, яке нарешті дозволить вирішити багато актуальних питань правозастосування норм кримінального закону. 

Публікуємо найбільш цікаву частину вироку Печерського суду у справі № 757/7651/16-к від 19.02.2018 р. в якій обґрунтовується відсутність події кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України: незаконне носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу.


ВИРОК

     Судом на підставі досліджених доказів встановлений факт переміщення, носіння ОСОБА_2 холодної зброї.

    Разом з тим, сторонами у судовому засіданні такі фактичні обставини справи не заперечувались, і відмінність у їх позиціях зводилась до питання, чи вбачається у діянні обвинуваченого склад кримінального правопорушення - злочину за ч.2 ст.263 КК України.

    Суд, з'ясувавши обставини справи, та перевіривши їх доказами, вважає наступне.  
  
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з  прав людини» від 23.02.2006 року передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практику Європейського Суду з прав людини як джерело права.

Згідно ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку. У справі «Barbera, Messegu and Jabardo v. Spain» від 06.12.1998 (п. 146) Європейський суд з прав людини встановив, що принцип презумпції невинності вимагає серед іншого, щоби, виконуючи свої обов'язки, судді не починали розгляд справи з упередженої думки, що підсудний скоїв злочин, який ставиться йому в провину; обов'язок доведення лежить на обвинуваченні і всі сумніви повинні тлумачитися на користь обвинуваченого.

Відповідно до ст. 62 Конституції України ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У відповідності до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинна відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких між іншим, відносяться: верховенство права, законність, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини.

Так, зокрема, згідно з ст. 8, 9, 17 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Пункт 2 статті 6 Конвенції проголошує право на презумпцію невинуватості. В основі цього права лежить принцип, згідно з яким особа, яку обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, має право на виправдувальний вирок у разі нестачі доказів проти неї і тягар подання достатніх доказів для доведення вини покладається на сторону обвинувачення. Недопустимість порушення таких принципів Європейський суд з прав людини засвідчив у справі «Тельфнер проти Австрії» від 20 березня 2001 року та «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 08 лютого 1996 року.

Суд, оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору їх достатності та взаємозв'язку.

У відповідності до ч.1,3 ст.370 КПК Українисудове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, своє рішення суд вправі обґрунтовувати виключно тими доказами, які були безпосередньо досліджені судом під час судового розгляду.

У судовому засіданні встановлено факт переміщення, носіння ОСОБА_2 16.01.2016 року холодної зброї - багнета-ножа промислового виробництва.

Разом з тим, суд, на підставі досліджених доказів, наведених вище, приходить до висновку про повну відсутність суспільної небезпеки у таких діях ОСОБА_2
ОСОБА_2 закінчив Київський державний художній інститут, асистентуру - стажування Української академії мистецтва, склав кандидатські іспити із спеціальності «образотворче мистецтво» та є членом Спілки художників України, працює художником.

Обвинувачений має колекцію старожитностей, зокрема, і зразки холодної зброї, які використовує у своїй творчості.

Основною характерною ознакою зброї, зокрема, і холодної, як предмету злочину за ч.2 ст.263 КК України, є її призначення для ураження живої цілі.

Саме цією характерною ознакою визначається суспільна небезпечність діяння, особа, яка носить холодну зброю із собою, з метою її застосування для ураження живої цілі не в залежності від правомірності чи неправомірності намірів, підлягає, за певних умов, відповідальності за ч.2 ст.263 КК України.

Досліджені докази прямо та беззаперечно стверджують про відсутність у ОСОБА_2 такої мети.

Відповідно до ч.1 ст.11 КК України злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

Відповідно до ч.2 ст.11 КК України не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.

Дії ОСОБА_2 по переміщенню багнета - ножа у належній упаковці, та у пакеті до квартири, де знаходиться його колекція, не заподіяли і не могли заподіяти будь-якої шкоди фізичній, чи тим більше юридичній особі, суспільству або державі.

Суд погоджується зі стороною захисту: ОСОБА_2 придбав і ніс антикварну річ, щоб помістити її в свою колекцію, іншого шляху для колекціонерів, щоб поновлювати свою колекцію, законом не передбачено. ОСОБА_2 не мав наміру носити холодну зброю в розумінні її небезпеки та можливого застосування щодо самозахисту чи протиправних дій.

Суд приходить до висновку, що даним кримінальним провадженням неможливо виконати завдання кримінального провадження згідно ст. 2 КПК України в частині захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Окрім цього, згідно криміналістичних характеристик на відміну від інших зразків промислової холодної зброї ( мисливський ніж, кинджал, фінський ніж, кортик, шабля, тощо) застосування багнета-ножа для ураження живої цілі передбачає, насамперед, приєднання його до гвинтівки.

Зазначені вище обставини виключають винесення обвинувального вироку щодо ОСОБА_2, оскільки подія злочину, передбаченого ч.2 ст.263 КК України - незаконне носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу, відсутня.

Відповідно до ч. 3 ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення під час судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно із положеннями ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст.19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Відповідно до ст.7 Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила кримінального правопорушення згідно з національним законом або міжнародним законом.

Згідно ч.6 ст.13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (у попередній та у діючій редакції) висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду (України), враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Згідно постанови ВСУ №5-49к13 від 03.03.2014 року, наявної в матеріалах судового провадження, зроблено висновок про те, що відсутність певного законодавства виключає можливість покарання за його порушення, оскільки не може бути покарання за порушення неіснуючого порядку.

Об'єктивна сторона злочину за ч.2 ст.263 КК України полягає у носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Таким чином, законодавець визначив наявність (існування) закону, яким передбачено надання дозволу на носіння холодної зброї.

Відтак відповідні дії особи можуть вважатися злочинними за умови існування закону, який визначає порядок носіння холодної зброї, але особа без такого дозволу носить зброю.

Таким чином, держава не вправі застосовувати до особи процесуальний примус у вигляді кримінальної відповідальності за відсутність дозволу, передбаченого законом, поки немає закону, який передбачає отримання цього дозволу.

Суд приходить до висновку про відсутність наразі Закону України, який би передбачав отримання дозволу на носіння холодної зброї.

Відповідно слідчий та прокурор не зазначили в обвинувальному акті, на підставі якого Закону України обвинувачений мав отримати дозвіл для носіння холодної зброї.

Наявність підзаконних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, зокрема, наказу МВС №622 від 21.08.1998 року про затвердження відповідної Інструкції, не може свідчити про існування Закону України, яким передбачено порядок носіння холодної зброї як такого.

Згідно з ч.4 ст.17 КПК України усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь цієї особи, разом з цим будь-які сумніви у відсутності вини ОСОБА_8 за вказаним обвинуваченням відсутні.

За таких обставин, провівши всебічний, повний та об'єктивний розгляд всіх обставин справи в їх сукупності, суд приходить до переконання про відсутність події кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України: незаконне носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Відтак, ОСОБА_2 у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України необхідно визнати невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України, та виправдати.

Винесення виправдувального вироку забезпечить дієву реалізацію одного із завдань кримінального провадження згідно ст.2 КПК України: охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, щоб жоден невинуватий не був засуджений.
Цивільний позов у справі не заявлений.

Доля речових доказів вирішується у відповідності до положень ст.100 КПК України.

Процесуальні витрати за залучення експерта під час досудового розслідування слід віднести на рахунок держави.

Керуючись ст.6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, ст. 6, 19, 32, 62 Конституції України, ст. 2, 3, 7, 8, 9, 17, 23, 41, 94, 214, 223, 246, 258, 260, 278, 284, 291, 370, 373, 374 КПК України


У Х В А Л И В:

ОСОБА_2 визнати невинуватим у пред'явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 263 КК України, та виправдати ОСОБА_2 за цим обвинуваченням за відсутності події злочину.

Судові витрати за залучення експерта на стадії досудового розслідування за проведення експертизи №49 від 21.01.2016 в сумі 491 грн. 04 коп. віднести на рахунок держави.

Речові докази, а саме:
- багнет-ніж промислового виробництва, який передано на зберігання до камери речових доказів Управління поліції в метрополітені (квитанція 000926 від 11.02.2015), - повернути ОСОБА_2.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копія вироку видається учасникам кримінального провадження відразу після його проголошення.

Суддя                                                     О.А.Білоцерківець

Категорія: ПРАВОВІ НОВИНИ | Додав: egege (01.03.2018) | Автор: адвокат
Переглядів: 10490 | Теги: виправдувальний вирок, ст. 263 КК, холодна зброя, вогнепальна зброя | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [176]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [80]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [54]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [41]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [96]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [47]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [15]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz