Субота, 26.05.2018, 03:06
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » ПРАВОВІ НОВИНИ

Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності: монографія

Правова система України в умовах сучасних

національних та міжнародних тенденцій розбудови державності:

монографія


Монографія колективу науковців КУП НАНУ присвячена актуальним питанням функціонування та розвитку правової системи України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності. Зокрема в монографії розглядаються питання теоретико-правових засад розвитку правової системи, тенденції розвитку публічної та приватної сфери права, окремі проблеми правового регулювання господарських відносин на сучасному етапі розвитку держави, окремі питання удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності, а також окремі аспекти інтеграції правової системи України до правових систем світу.

Для науковців, аспірантів, студентів, а також всіх, хто цікавиться проблемами розвитку та функціонування правової системи України.
С К А Ч А Т И


 П 685   Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності: монографія / за заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л.; Київський університет права НАН України. - К.: Кондор-Видавництво, 2012. - 616 с.

ІЗВІЧ 978-966-351-280-8


Авторський колектив:


1.1. - д.ю.н., професор Оніщенко Н.М.; 1.2. - к.ю.н. Варич О.Г.; 1.З.- к.ю.н., доцент Тарахонич Т.І.; 1.4. - к.ю.н. Мельник О.М.; 1.5. - д.іст.н., професор Потєхін О.В., к.ю.н., доцент Дідич Т.О.; 1.6. - к.ю.н. Чернега А.П.; 1.7. - к.іст.н., доцент Іванов В.М.; 1.8. - Николина К.В.; 2.1. - к.ю.н., доцент Савчин М.В.; 2.2. - к.ю.н., доцент Чернець¬ка О.В.; 2.3. - к.ю.н., Бусуйок Д.В.; 2.4. - к.ю.н., доцент Глух М.В.; 3.1. - к.ю.н., про¬фесор Ю.Л.Бошицький; 3.2. - к.ю.н. Мацегорін О.І.; 3.3. - к.ю.н., доцент Кашинцева О.Ю.; 3.4. - д.ю.н., професор Шишка Р.Б..; 3.5. - к.ю.н. Нерсесян А.С.; 3.6. - к.ю.н., доцент Мельничук Н.О.; 3.7. - к.ю.н., доцент Харченко О.С.; 4.1. - д.ю.н., академік НАПрН України Семчик В.І.; .4.2.. - д.ю.н., професор Поляков Б.М.; 4.3. - к.ю.н., до¬цент Юшина СІ.; 4.4. - к.ю.н. Похиленко І.С.; 4.5. - к.ю.н., доцент Кравченко С.С.; 4.6. - Сонюк В.А.; 5.1. - к.ю.н., доцент Тростюк ЗА; 5.2. - к.ю.н., доцент Багіров С.Р.; 5.3.     - к.ю.н., ст. наук, співр. Кваша О.О.; 5.4. - к.ю.н., наук, співр. Прилуцький С.В.; 5.5. . - к.ю.н., доцент Барабаш Т.М.; 5.6. - к.ю.н., доцент Оверчук С.В.; 6.1. - к.ю.н., доцент Дей М.О.; 6.2. - к.ю.н. Стрельцова О.В.; 6.3. - к.ю.н., доцент Кузьменко А.М.;

6.3.      - к.ю.н. Бурлак О.В.; 6.5. - д.ю.н., професор, академік НАПрН України Денисов В.Н., к.ю.н. Нипорко Ю.І.; 6.6. - д.техн.н., професор Ващук Ф.Г., к.ю.н., доцент Ващук О.М.; 6.7. - профессор Гражданского и семейного права в Юридическом факультете Софийского университета им. Св. Климента Охридского и Варненского свободного университета им. Черноризца Храброго Екатерина Матеева.

 

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ І   ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  РОЗБУДОВИ ДЕРЖАВНОСТІ

 

1.1.      Правова система соціальної держави: сутнісні характеристики (Оніщенко Н.М.) ... 10

1.2.      Поняття, сутність та види інститутів держави в сучасних умовахїї розбудови (Варич О.Г.) ... 34

1.3.      Механізм правового регулювання як динамічна складова правової системи (Тарахонич Т.І.) ... 45

1.4.      Національне законодавство: фактори ефективності та шляхи вдосконалення (Мельник О.М.)  ... 59

1.5.      Політико-правові тенденції взаємодії національних та міжнародних засад розбудови державності (Потєхін О.В., Дідич Т.О.) ...  74

1.6.      Здійснення державно-правової реформи - шлях до розбудови соціальної, правової держави в Україні (Чернега А.П.) ... 90

1.7.      Конфліктологічний вимір права (Іванов В.М.) ...107

1.8.      Юридична процедура як основа розвитку правової системи та державності в Україні (Николина К.В.)  ... 123

 

РОЗДІЛ ІІ  ПУБЛІЧНЕ ПРАВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ

 

2.1.      Поняття та структура мереживної публічної влади у контексті глобалізації та проблема ідентичності держави-нації (Савчин М.В.) ... 142

2.2.      Теоретики припоні аспекти функціонування представницьких органів мм ціни мі і самоврядування в системі публічної влади (Чернецькп О.В.) ... 160

2.3.      Поняття та види  функцій публічних суб'єктів у сфері забезпечення раціональної використання та охорони земель (Бусуйок Д.В.)  ... 169

2.4.      Державне управління у сфері житлово-комунального господарства (Глух М.В.) ... 183

 

РОЗДІЛ ІІІ  РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ДЕРЖАВНОСТІ

 

3.1.      Проблеми правової охорони інтелектуальної власності в умовах розбудови державності (Бошицький Ю.Л.) ... 202

3.2.      Темпоральні аспекти реалізації цивільної дієздатності в умовах розбудови правової держави (Мацегорін О.І.) ... 229

3.3.      Розвиток медичного права та права біоетики в контексті сучасних тенденцій розбудови державності (Кашинцева О.Ю.) ... 251

3.4.      Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності (Шишка Р.Б.) ...  272

3.5.      Особливості відповідальності юридичних осіб приватного права в Україні (Нерсесян А.С.) ... 285

3.6.      Особливості міжнародного договору як джерела трудового права (Мельничук Н.О.) ... 299

3.7.      Право власності на землю (земельну ділянку) (Харченко О.С.)... 316

 

РОЗДІЛ IV ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

 

4.1.      Основи кооперативного права України (Семчик В.І.)  ...  338

4.2.      Правове регулювання неспроможності (банкрутства) в зарубіжних країнах (Англія, Німеччина, Росія, СІІІА, Франція) (Поляков Б.М.) ... 352

4.3.      Окремі питання законодавчого визначення організаційно -господарських відносин у сфері зовнішньої торгівлі (ЮшинаС.І.) ... 365

4.4.      Правове становище господарських товариств (Похиленко І.С.)... 378

4.5.      Проблеми правового регулювання орендних та лізингових відносин у сфері господарювання (Сонюк В.А.) ...  393

  

РОЗДІЛ V  УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ БУДОВИ ДЕРЖАВНОСТІ

 

5.1.      Концептуальні засади побудови «термінологічного» (або «поняттєвого»)  розділу у  Кримінальному  кодексі  України:   порівняльно-правове дослідження (Тростюк З.А.) ... 411

5.2.      Кримінально-правова охорона прав особи на правову допомогу: огляд стану проблеми (Багіров С.Р.) ... 424

5.3.      Співучасть у хабарництві. (Кваша О.О.) ...  441

5.4.      Актуальні питання реалізації права на свободу та особисту недоторканість в умовах реформування кримінальної юстиції України (Прилуцький С.В.) ... 465

5.5.      Сучасні тенденції реформування кримінального процесу в Україні: стан та пріоритети законодавчої діяльності (Барабаш Т.М.) ... 478

5.6.      Інститут суду присяжних в Україні (з позиції соціального натуралізму) (Оверчук С.В.) ... 496

 

 РОЗДІЛ VI ІНТЕГРАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ

 

6.1.      Основні тенденції гармонізації законодавства в процесі форму¬вання загального простору Україна - ЄС (Дей М.О.) ... 509

6.2.      Система правового регулювання відносин між Україною та Європейським Союзом (Стрєльцова О.В.) ... 521

6.3.      Проблеми організаційно-правового забезпечення адекватної національної політики України в системі міжнародної безпеки (Кузьменко А.М.) ....  534

6.4.      Створення нових категорій національних установ із захисту і заохочення прав людини: досвід іноземних держав та перспективи

в Україні (БурлакО.В.) ... 556

6.5.      Співдружність Незалежних Держав як важливий фактор миру і стабільності в Європі та Азії (Денисов В.Н., Нипорко Ю.І.) ... 574

6.6. Актуальні аспекти нормативно-правового забезпечення транс-кордонного співробітництва України (Ващук Ф.Г., Ващук О.М.) ... 585

6.7.  Европейское удостоверение о наследниках (Екатерина Матеева)  ...  595


Усіх бажаючих придбати монографію просимо звертатись в бібліотеку Київського університету права НАН України за адресою:
м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 7-а.

тел. 424-33-35;
т/ф 452-28-64
 e-mail: bibl@kul.kiev.ua
Джерело: http://kafedr.at.ua/publ
Категорія: ПРАВОВІ НОВИНИ | Додав: egege (05.09.2012) W
Переглядів: 1474 | Коментарі: 1 | Теги: суд присяжних в Україні, монографія з права, Оверчук Сергій, Правова система України | Рейтинг: 5.0/4
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [136]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [78]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [50]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [21]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [91]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [47]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [15]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz