Неділя, 27.05.2018, 18:24
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » ПРАВОВІ НОВИНИ

Дія «Закону Савчеко» у часі в контексті застосування положень ч. 5 ст. 72 КК: позиція Касаційного кримінального суду ВС
Дія «Закону Савчеко» у часі в контексті застосування положень ч. 5 ст. 72 КК: 
позиція Касаційного кримінального суду ВС

Касаційний кримінальний суд ВС ухвалив два різні рішення (1 та 13 березня 2018 року) щодо строків дії «Закону Савченко». Однак судді Першої та Другої судових палат Касаційного кримінального суду прийшли до неоднозначних висновків, які суперечать один одному


ПЕРШЕ РІШЕННЯ ККС ВС

Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду (у складі: головуючого  Матієк Т.В., суддів  Мазура М.В., Яковлєвої С.В.) 1 березня 2018 року ухвалив постанову в якій нарешті визначив строк дії так званого «Закону Савченко» (Закон України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання»  від 26.11.2015 № 838-VIII).


Позиція захисту

Так, у касаційній скарзі захисник Сахнюк С.В. в інтересах свого клієнта зазначає про неправильне застосування апеляційним судом положень ч. 5 ст. 72 КК щодо зарахування у строк покарання строку попереднього ув'язнення із розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі лише до 20 червня 2017 року, тоді як, на думку захисника, відповідно до ст. 5 КК такі правила зарахування повинні поширюватися на весь строк попереднього ув'язнення особи, незалежно від подальшого внесення змін до цієї норми. Зазначає, що стороною обвинувачення в апеляційній скарзі не порушувалося питання про застосування ч. 5 ст. 72 КК, а тому апеляційний суд, визначивши цей строк у вироку, вийшов за межі апеляційної скарги, чим погіршив становище засудженого.

Позиція, мотиви суду

Доводи захисника про неправильне застосування Закону України про кримінальну відповідальність (положень ч. 5 ст. 72 КК) є безпідставними з огляду на таке.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 5 КК закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Зворотна дія закону означає, що новий закон застосовується як до тих фактів і правовідносин, як виникли чи продовжують існувати після набрання цим актом законної сили, так і тих, що існували до цього. Водночас цей принцип не може тлумачитися як такий, що забороняє пряму дію закону, тобто дію або застосування цього закону до фактів і правовідносин, які виникли або тривають після набрання законом чинності.

Оскільки попереднє ув'язнення має триваючий у часі характер і застосовувалося щодо ОСОБА_4 як до 20 червня 2017 року включно (тобто під час дії ч. 5 ст. 72 КК у редакції Закону України № 838-VIII, який визначав правило зарахування попереднього ув'язнення у строк відбуття покарання з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі), так і після того, починаючи з 21 червня 2017 року (коли набрав чинності Закон України № 2046-VIII, яким ч. 5 ст. 72 КК викладена в новій редакції, що передбачає зарахування попереднього ув'язнення з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі), апеляційним судом з урахуванням положень ч. 2 ст. 5 КК було прийнято рішення про зарахування засудженому періоду попереднього ув'язнення, який мав місце до 20 червня 2017 року включно, за правилами ч. 5 ст. 72 КК у редакції Закону України № 838-VIII (з урахування принципу заборони зворотної дії закону, який «іншим чином погіршує становище особи»), а періоду попереднього ув'язнення, який тривав, починаючи з 21 червня 2017 року, - за правилами ч. 5 ст. 72 КК у редакції Закону України № 2046-VIII (відповідно до принципу прямої дії закону). З огляду на це апеляційний суд правильно застосував положення ч. 5 ст. 72 КК.


Не узгоджуються із вимогами кримінального процесуального закону й твердження у касаційній скарзі захисника Сахнюка С.В. в інтересах засудженого про те, що апеляційний суд у вироку, застосувавши положення ч. 5 ст. 72 КК, погіршив становище засудженого за власною ініціативою, без належних процесуальних підстав, оскільки про це не йшлося в апеляційній скарзі прокурора.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК, ухвалюючи обвинувальний вирок, суд в його резолютивній частині зобов'язаний викласти рішення про залік досудового тримання під вартою.

Наведене свідчить, що ухвалення апеляційним судом рішення про зарахування строку попереднього ув'язнення у строк відбування покарання не залежить від наявності таких вимог в апеляційних скаргах сторін, а обумовлене змістом закону.

Рішення суду

Керуючись законом, Верховний Суд ухвалив: касаційну скаргу захисника Сахнюка С.В. в інтересах засудженого на вирок Апеляційного суду міста Києва від 5 жовтня 2017 року залишити без задоволення, а вирок Апеляційного суду міста Києва від 5 жовтня 2017 року щодо цієї особи без змін.
Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню
не підлягає.
ДРУГЕ РІШЕННЯ ККС ВС

Іншу позицію висловив Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду (у складі: головуючого Стороженка С.О., суддів Макаровець А.М., Бущенка А.П.)  при розгляді аналогічного питання 13 березня 2018 року у справі № 440/853/17

Позиція сторони обвинувачення

У касаційній скарзі прокурор, посилаючись на неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, просить скасувати ухвалу апеляційного суду і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Вказує на те, що суд апеляційної інстанції усупереч змінам внесеним у ч. 5 ст. 72 КК Законом України № 2046-VIII «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення»від 18 травня 2017 року, безпідставно зарахував ОСОБА_1 в строк відбування покарання строк його попереднього ув'язнення з 26 квітня по  05 жовтня 2017 року (по дату набрання вироком законної сили) із розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі, коли на момент набрання чинності цим Законом, тобто з 21 червня 2017 року слід було рахувати один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі.

Позиція, мотиви суду

Доводи прокурора про неправильне застосування судом апеляційної інстанції закону України про кримінальну відповідальність, є безпідставними та не ґрунтуються на вимогах закону.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, 26 квітня 2017 року ухвалою слідчого судді Буського районного суду Львівської області відносно ОСОБА_1 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а вироком цього ж суду на підставі ч. 5 ст. 72 КК йому зараховано в строк відбування покарання термін попереднього ув'язнення з 26 квітня 2017 року по 13 липня 2017 року (день ухвалення вироку судом першої інстанції).

В свою чергу, апеляційний суд, зваживши на положення ч. 2 ст. 532 КПК, якою передбачено набрання вироком законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, та з урахуванням положень статей 4, 5 КК зарахував ОСОБА_1 в строк відбування покарання строк його попереднього ув'язнення з 26 квітня 2017 року до 05 жовтня 2017 року (по дату набрання вироком законної сили).

Верховний Суд погоджується з наведеним в ухвалі висновком, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 8 Основного Закону в Україні визнається і діє принцип верховенства права, тому суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституціїі в усіх необхідних випадках застосовувати її як акт прямої дії.

Конституційний Суд України в своєму рішенні № 17-рп/2010 від 29 червня 2010 року зазначив, що одним із елементів верховенства права є принцип правової визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями (абз. 3 п.п. 3.1 п. 3).

Згідно з ч. 1 ст. 3 КПК законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

У силу ч. 2 ст. 4 КК злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 КК закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Згідно з 5 статті 72 КК в редакції Закону України № 838-VIII «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання» від 26 листопада 2015 року, зарахування судом строку попереднього ув'язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє ув'язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. У строк попереднього ув'язнення включається, зокрема, строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду; затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання; тримання особи під вартою як запобіжний захід, обраний суддею, судом на стадії досудового розслідування або під час судового розгляду кримінального провадження.


Відповідно до Закону України № 2046-VIII «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення»від 18 травня 2017 року, який набув чинності 21 червня 2017 року, ч. 5 ст.72 КК викладено у такий редакції: «попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті.

Отже, виходячи з наведених положень закону, Верховний Суд уважає, що суд апеляційної інстанції при зарахуванні ОСОБА_1 в строк відбування покарання строк його попереднього ув'язнення з 26 квітня 2017 року до 05 жовтня 2017 року (по дату набрання вироком законної сили) правильно застосував редакцію закону, яка діяла на момент вчинення ОСОБА_1 інкримінованого йому злочину на підставі вимог статей 4, 5 КК.

Таким чином, у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_1 апеляційний суд у повній мірі дотримався положень закону України про кримінальну відповідальність та постановив законне і обґрунтоване рішення, а відтак касаційна скарга прокурора не підлягає задоволенню.

Висновок щодо застосування норми права у подібних правовідносинах

Щодо застосування ч. 5 ст. 72 КК

У випадку, коли станом на 20 червня 2017 року особа мала право на застосування до неї положень, передбачених ч. 5 ст. 72 КК в редакції Закону України № 838-VIII «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання» від 26 листопада 2015 року, відповідно до ч. 2 ст. 5 КК відсутні підстави для застосування відносно неї положень Закону України № 2046-VIII «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення» від 18 травня 2017 року, яким погіршуватиметься становище цієї особи.

Рішення суду

Керуючись законом, Верховний Суд ухвалив: ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 05 жовтня 2017 року залишити без зміни, а касаційну скаргу прокурора, який брав участь у розгляді кримінального провадження судом апеляційної інстанції - без задоволення.Категорія: ПРАВОВІ НОВИНИ | Додав: egege (19.03.2018) | Автор: адвокат
Переглядів: 5212 | Теги: зворотна дія закону, закон савченко, Верховний Суд, принцип прямої дії закону, ухвала, Касаційний кримінальний суд | Рейтинг: 3.5/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [136]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [78]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [50]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [21]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [91]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [47]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [15]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz