Вівторок, 22.05.2018, 07:11
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » ДУМКА ЕКСПЕРТА

Вектор судової реформи: перспективи, помилки та напрямки

Вектор судової реформи: перспективи, помилки та напрямки


В 2010 р. в межах науково-дослідної діяльності Київський університет права НАН України започаткував проведення міжвузівської Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ», яка проходила з 29 квітня - 1 травня 2010 р. у м. Алушта. Актуальність обраної проблематики для проведення науково-практичної конференції не викладає сумнівів, оскільки започатковані в державі соціально-економічні перетворення, правова, судова та адміністративна реформи мають базуватися на сучасних методологічних і теоретичних засадах державотворення та правотворення, тобто потребують наукового обґрунтування.


В роботі конференції з доповіддю "Вектор судової реформи: перспективи, помилки та напрямки" взяв участь завідуючий кафедри загальноправових та галузевих дисциплін Рівненського інституту КУП НАН України Оверчук Сергій Володимирович.


Проект «ПІЗНАЙ СВІЙ КРАЙ» в рамках конференціЇ Київського університету права НАН України - «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні»С К А Ч А Т И   М А Т Е Р І А Л И 


Сергій Володимирович Оверчук
кандидат юридичних наук
завідувач кафедри загальноправових та галузевих дисциплін
(Рівненський інститут Київського університету права НАН України)

Вектор судової реформи: перспективи, помилки та напрямки

 

         Судова реформа стала «гордієвим вузлом» української влади та правової науки. Зміна керівництва держави призвела вже в котрий раз і до зміни вектору судової реформи.

Президент України Віктор Янукович своїм Указом від 24 березня 2010 року № 440/2010 утворив Робочу групу з питань судової реформи. Групу утворено з метою невідкладної підготовки узгоджених пропозицій щодо подальшого комплексного реформування судової системи, забезпечення гарантій реалізації конституційного права громадян на судовий захист, удосконалення законодавчої бази стосовно судоустрою, судочинства, статусу суддів. Керівником Робочої групи з питань судової реформи призначено Міністра юстиції Олександра Лавриновича. До складу групи уведено представників суддівського корпусу, провідних юристів, науковців, народних депутатів України. Олександр Лавринович окреслив основні завдання з реформування судової системи, пропозиції щодо яких готуватиме очолювана ним робоча група. «Очевидно, що судова влада через непродумане й половинчасте реформування зазнала суттєвих втратяк щодо суспільної довіри, так і щодо ефективності своєї роботи», - зазначив він по завершенню засідання робочої групи з питань судової реформи, яке відбулося 25 березня під головуванням Президента України. Олександр Лавринович наголосив, що відповіді на всі проблемні питання будуть дані робочою групою «дуже чіткі і точні», у максимально стислі терміни [1].

Новий єдиний узгоджений проект Концепції та закону «Про судоустрій» покликані вирішити такі основні завдання майбутньої судової реформи: полегшити доступ громадян до правосуддя, спростити судові процедури, дати суддям як гарантії роботи, так і нагадати про невідворотність покарання за неправосудне рішення, внормувати на принципово іншій основі питання підготовки, добору та призначення суддів.

Проте основним проблемним питанням реформи є визначення архітектури нової системи судів. Пропонується створити єдині суди першої інстанції, яким будуть підсудні всі справи, стороною в яких виступатимуть громадяни. Передбачається, що апеляційна інстанція стане останньою для переважної більшості судових рішень і також може стати єдиною  для всіх видів справ. Це має суттєво полегшити завдання Верховного  суду у забезпеченні єдності судової практики. Вищі спеціалізовані суди мають стати справжньою та єдиною касаційною інстанцією.

Суттєвого коригування курс судової реформи потребує внаслідок прийняття Конституційним Судом України 11 березня 2010 року Рішення № 8-рп/2010 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення  термінів „найвищий судовий орган", „вищий судовий орган", „касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України.

Згідно вищевказаного Рішення визначення у положенні пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України як однієї з основних засад судочинства «забезпечення … касаційного оскарження рішення суду» у системному зв’язку з положеннями частини першої статті 8, статті 125 Основного Закону України означає лише одноразове касаційне оскарження та перегляд рішення суду. У Рішенні також йдеться про те, що вищі спеціалізовані суди здійснюють на підставах і в межах, встановлених законами про судочинство, повноваження суду касаційної інстанції стосовно рішень відповідних спеціалізованих судів. Також відзначено, що конституційний статус Верховного Суду України не передбачає наділення його законодавцем повноваженнями суду касаційної інстанції щодо рішень вищих спеціалізованих судів, які реалізують повноваження касаційної інстанції.

Водночас, Конституційний Суд України вказав на один з можливих напрямків судової реформи відмітивши у своєму Рішенні, що законодавцем можуть бути передбачені у законах про судоустрій та судочинство й інші  форми оскарження та перегляду рішень судів загальної юрисдикції.

Це рішення органу конституційної юрисдикції має стати правовим маяком, врахування якого є обов’язковим при проведенні судової реформи. Куруючись позицією Конституційного суду суттєвого доопрацювання потребує зміст принципу інстанційності та його реалізація у процесі побудови судової системи. Вже зараз можемо стверджувати, що основною формою перегляду рішень суду першої інстанції стане апеляція, що пов’язано із можливим значним обмеженням кола справ щодо рішень яких може бути розпочате касаційне провадження.

Проте, це рішення стосується і такого складного питання як ієрархічність та єдність судової системи, яке у багатьох практиків і науковців асоціюється з можливістю перегляду рішення нижчестоячого суду вищестоячим. Верховний Суд відстоює за собою своє право «останнього слова», що розглядається ним як прояв вищої влади.

Нагадаємо, що ідею позбавлення вищого судового органу повноважень здійснювати перегляд рішень вже намагались реалізувати в законопроекті про судоустрій (реєстр. №2834) внесеному Президентом України В. Ющенко. У відповідності до нього судову систему будуть інстанційно очолювати Вищі спеціалізовані суди: Вищий цивільний суд, Вищий кримінальний суд, Вищий господарський суд, Вищий адміністративний суд. На чолі піраміди залишається Верховний Суд України, проте позбавлений касаційних функцій. Зауважимо, що звуження повноважень Верховного Суду може мати наслідком руйнацію єдності системи судів загальної юрисдикції. Проти запропонованого напрямку судової реформи виступили багато провідних науковців, практикуючих юристів та самих суддів, критична позиція яких була висловлена на VIII позачергового з’їзду суддів України. Зокрема, голова Ради суддів України Петро Пилипчук у своїй доповіді наголосив, що суддів, як і раніше, надзвичайно турбує пропозиція, яка підтримується і в Концепції, а також деякими членами Національної комісії, про суцільну спеціалізацію судової системи, створення вищих цивільного і кримінального судів, позбавлення Верховного Суду касаційних повноважень [2].

Перше, на що слід звернути увагу, це неузгодженість передбаченої проектом закону про судоустрій системи судів з положеннями ст.125 Конституції України. Запропонована авторами законопроекту система судоустрою фактично зводить нанівець принципи її побудови. Як наслідок – дестабілізація судової системи та неефективність правосуддя. Коріння проблеми у методологічно неправильному розумінні конституційного принципу спеціалізації, що призвело до «розмивання» різниці між загальними та спеціалізованими судами.

Авторами законопроекту про судоустрій (реєстр. №2834) фактично пропонується надати статус спеціалізованих всім судам. Проте, слід нагадати, що принцип спеціалізації полягає у спеціалізації тільки окремих судів та їх виділенні з системи загальних, а не у перетворенні загальних судів у спеціалізовані. Крім того подібний підхід авторів проекту порушує логіку структури судів як по вертикалі, так і по горизонталі. Зрівняння за статусом спеціалізованих і загальних судів, а точніше позбавлення останніх статусу загальних і прирівнювання їх до спеціалізованих, руйнує основні принципи побудови системи судів.

Не менш дискусійним залишається питання судових ланок. Законопроект передбачає існування дворівневої системи місцевих судів: дільничних (районні, районні у містах, міські та міськрайонні) та окружних судів (господарські, адміністративні і кримінальні). Створення цивільних окружних судів проектом не передбачено. Систему апеляційних судів пропонується створити з апеляційних судів, що розглядатимуть цивільні і кримінальні справи, апеляційних господарських судів  та апеляційних адміністративних судів.

Аналіз запропонованого судоустрою вказує на непослідовність застосування нової концепції спеціалізації авторами законопроекту. Вищі спеціалізовані суди за логікою побудови судової системи повинні мати під собою ієрархічно вибудувану систему. Але цього не спостерігається щодо нових Вищого кримінального та Вищого цивільного судів. Так, місцеві дільничні суди мають розглядати і цивільні, і кримінальні, і адміністративні справи, без будь якої додаткової спеціалізації. На цьому ж рівні має ще існувати кримінальний окружний суд, підсудність справ якому взагалі залишається незрозумілою. Апеляційне провадження знову пропонується об’єднати в одному суді і щодо цивільних, і щодо кримінальних справ. Проте касацію вже будуть здійснювати, знову ж таки окремо, відповідні Вищі спеціалізовані суди.

Така конструкція судоустрою є важко зрозумілою не тільки для звичайних громадян, а й для професійних юристів та науковців. Зрозуміло лише одне: перебудова загальних судів під структуру спеціалізованих є хибним кроком, що може призвести до хаосу у правосудді.

Загальні суди мають залишатись єдиним цілим, зберігши свою сутність стержня судової системи. Їх компетенція має включати розгляд всіх цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення. Сама ж побудова системи загальних судів повинна співпадати з функціональними повноваженнями у сфері правосуддя: розгляд справи по суті, апеляція і касація. Для цього достатньо триланкової системи судів. Утворення в цій системі Вищого цивільного та Вищого кримінального судів (замість «мертвонародженого» Касаційного суду) є недоречним. За таких умов можливо досягти поставленої законотворцями мети: доступності і ефективності правосуддя. 

Таким чином, членам Робочої групи з питань судової реформи слід врахувати помилки Національної комісії зі зміцнення демократії та утворення верховенства права щодо розуміння доктринальних положень судового права. Першочерговим завданням судової реформи є визначення основних засад побудови судової системи та закріплення їх у новій Концепції. Керуючись ними, стає досяжною мета цілісної зміни за одними правовими критеріями організаційного і процесуального законодавства.

 

Джерела:

1. Мін'юст: Міністр юстиції назвав основні завдання майбутньої судової реформи // Урядовий портал - http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish

2. Про концептуальні засади подальшого здійснення судової реформи в Україні // Судова влада України - http://court.gov.ua/969076/54675674564567


Оверчук С.В. Вектор судової реформи: перспективи, помилки та напрямки // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні. Зб. матлів Всеукраїнської науково-практичної конференції. 29 квітня – 1 травня 2010 р. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2010. – С. 56 - 58


Джерело: http://www.kafedr.at.ua/load/publikaciji/vektor_sudovoji_reformi_perspektivi_pomilki_ta_naprjamki/1-1-0-53
Категорія: ДУМКА ЕКСПЕРТА | Додав: defaultNick (13.05.2010) | Автор: Serg W
Переглядів: 2797 | Теги: Вектор судової реформи, судова реформа, судова систем, адвокат в Рівне, Overchuk Sergii, наукова конференція, судоустрій України, Оверчук Сергій | Рейтинг: 5.0/5
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [135]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [78]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [50]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [21]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [91]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [47]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [15]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz