Вівторок, 24.04.2018, 09:27
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » ДУМКА ЕКСПЕРТА

Новий КПК очима практиків: перші підсумки застосування
Новий КПК очима практиків:

перші підсумки застосування

Скоро рік, як вступив у дію новий Кримінальний процесуальний кодекс України. Як змінилася за цей час практика і роль адвоката у кримінальному процесі?

В'ячеслав Пєсков, старший юрист ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»:


«Говорячи про новий Кримінальний процесуальний кодекс України, я не став би сильно перебільшувати його реформаторський рівень. На жаль, вийшло не зовсім так, як планувалося. Зокрема, новим КПК України скасована стадія винесення постанови про порушення кримінальної справи. Авторами кодексу це підносилося як позитивна новація: 100 % заяв про злочин повинні бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - реєстр). При цьому на практиці зустрічаються окремі випадки, коли заяви про злочин реєструються як звичайні звернення громадян, що в принципі виключає провадження за ними відповідно до норм КПК України. У такій ситуації потерпілий стикається зі звичайним бездіяльністю органів досудового розслідування, яке проявляється у невнесенні заяви про злочин до реєстру. Ця проблематика яскраво розкривається у разі, якщо заява про злочин навіть не потрапило в конкретний слідчий орган досудового розслідування. У цьому випадку, хоча кодекс і дає право оскаржити бездіяльність слідчого, що виявляється в невнесенні заяви про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань, заявник стикається з проблемою відсутності конкретного слідчого, чию бездіяльність слід оскаржувати.

Певною мірою дискусійним залишається і правове регулювання збору доказів. Зокрема, встановлене статтею 93 КПК України право «витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок» трактується представниками органів досудового розслідування як норма прямої дії, на підставі якої у своїй звичайній практиці органи досудового розслідування вимагають видати їм певні документи без отримання постанови слідчого судді на доступ до речей і документів (глава 15).

Така логіка бачиться не до кінця правильною, адже якщо її застосувати, наприклад, до речей , на які також поширюється дія статті 93 КПК України, то ми приходимо до висновку, що власник речі зобов'язаний позбавити себе володіння речами тільки на підставі запиту органу досудового розслідування, здійсненого на підставі статті 93 КПК України. Думаю, що законодавець, приймаючи новий КПК України, абсолютно не припускав такого варіанту розвитку подій і надавав статті 93 КПК України лише загальний, певною мірою декларативний характер.

Статтею 104 КПК України визначено, що протокол процесуальної дії ведеться виключно у випадках, встановлених кодексом. При цьому одним з поширених процесуальних дій є доступ до речей і документів. На жаль, глава 15 КПК України, яка регулює доступ до речей і документів, не встановлює обов'язкового протоколювання цієї процесуальної дії. На наш погляд, це позбавляє зацікавлену особу можливості зробити свої зауваження щодо правомірності проведення даного процесуального дії. Вважаю, що кримінальний процес в принципі має бути прозорим із забезпеченням найвищого рівня гарантій особам, яких він стосується. Тому в цій частині процедура доступу до речей і документів вимагає вдосконалення .

В цілому слід зазначити, що повноваження захисту залишилися приблизно в тих же рамках, що і при старому КПК України. Разом з тим виявлені за цей час проблеми нового КПК вимагають негайного вирішення з урахуванням необхідності забезпечити реальну змагальність сторін».

Антон Жданов, старший юрист ЮФ «Саєнко Харенко»:


«Основною перевагою за результатами використання цього нормативного акту з моменту набрання чинності можна вважати більш конкретну структурованість документа і детальне врегулювання етапів кримінального провадження. Відзначу і появу принципово нових інститутів у кримінальному провадженні, особливо в сферах застосування заходів забезпечення, які є більш демократичними порівняно з попередньою редакцією КПК. Разом з тим не можна не відзначити, що ті нововведення КПК, які впроваджувалися для досягнення прозорості та полегшення доступу сторін у здійсненні кримінального провадження, насправді виявилися непрацюючими, а їх застосування - незручним.

Насамперед це стосується процедури порушення кримінального провадження. Існуючий механізм дозволяє ініціювати кримінальні провадження з будь-якої причини і щодо будь-якої особи, оскільки на стадії внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань належна перевірка наявності ознак складу злочину не проводиться. Зважаючи на відсутність механізму оскарження внесення відомостей до зазначеного реєстру відкриваються кримінальні провадження за відсутності інформації про наявність ознак складу злочину, і ці кримінальні провадження можуть здійснюватися протягом невизначеного терміну. У рамках відповідного провадження здійснюються процесуальні дії, чиниться тиск на певних осіб, але повідомлення про підозру не виноситься, внаслідок чого відсутні вимоги щодо терміну завершення досудового розслідування.

Також, враховуючи процесуальний статус особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження (на цій стадії вони є лише свідками), в новому КПК відсутні дієві механізми оскарження дій слідчого, збору і надання доказів, реалізації інших прав у кримінальному провадженні.

За таких обставин у суб'єкта, що здійснює кримінальне провадження, є всі можливості для маніпулювання положеннями КПК у власних інтересах. Створюється значний тиск на людину без наявності реальних підстав для завершення кримінального провадження і передачі справи до суду.

З точки зору практикуючого адвоката можу сказати, що дана ситуація - найбільш проблемна, оскільки в цьому випадку неможливо належним чином надавати правову допомогу клієнту та забезпечити його захист від дій органу досудового розслідування.

Незважаючи на декларування наміру надати значний обсяг прав адвокатам у кримінальному провадженні, названі права можуть реалізовуватися тільки при сумлінному розслідуванні в рамках норм чинного КПК і за відсутності ознак зловживання з боку органів попереднього розслідування. Якщо справу впродовж значного часу знаходиться на стадії вручення повідомлення про підозру, то це позбавляє адвоката будь-якої дієвої участі в процесі та захисту прав клієнта. Чому? Тому що на цій стадії не існує можливості доступу до матеріалів кримінального провадження, оскарження дій слідчого, відсутні інші необхідні права адвоката, надання яких вважалося одним з головних досягнень нової редакції КПК .

На мій погляд, у таких умовах говорити про рівність прав адвоката і прокурора у кримінальному провадженні передчасно. Слід констатувати: тут переважає декларативний характер наданих адвокатам прав. Хоча нормативне закріплення низки прав адвокатів у кримінальному провадженні, особливо в частині доступу до інформації та можливості забезпечення доказів, безумовно, можна назвати позитивним досягненням з оптимістичним майбутньому при можливості практичної реалізації».

Віктор Бояров, адвокат, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України, співавтор одного з перших коментарів до нового КПК України:


«Новий КПК України краще старого, 1960 року народження, вважаю, що по ньому можна ефективно працювати як захисту, так і звинуваченню та суду. Нинішній КПК надає більше можливостей для ефективного захисту прав учасників кримінального судочинства. Зокрема, новели про ускладнення для прокурора процедури обрання такого запобіжного заходу як тримання під вартою (прокурор постійно повинен доводити наявність відповідних ризиків, що буде підставою для обрання такого запобіжного). Серед позитивних нововведень - створення інституту слідчого суддівства, можливість укладання угод про визнання винуватості та про примирення (так зване відновлювальне правосуддя), відсутність у новому кодексі інституту повернення справи на додаткове розслідування та інше.

Я можу навести приклади до деяких з вищевказаних ситуацій, це звичайні будні для захисту. При обранні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою прокурору треба доводити, що затриманий буде ухилятися від слідства, незаконно впливати на свідків і т. п. Якщо терміни утримання продовжать, то прокурор знову буде це доводити, приводячи якісь нові факти, відомості. Але на практиці прокурор цього не доводить. Людина під вартою, тому які там нові дані... Тим часом суддя йде «на повідку» у прокурора і, тільки враховуючи тяжкість вчиненого злочину, подовжує утримання під вартою. Те, що сьогодні значно менше підозрюваних утримуються під вартою, пов'язано насамперед із застосуванням грошової застави .

Або приклад про повернення справи на дослідування. Так, суд вже не може повернути на дорозслідування, але й не особливо хоче виправдовувати людину, щоб не завдати шкоди відносинам з прокурором. Тому суди так часто повертають з підготовчого засідання обвинувальний акт прокурору для його доопрацювання, оскільки суддя бачить, що обвинувального вироку не буде, а до виправдувального суди ще не готові.

Добре, що нарешті прийшли до практики укладання угод про визнання винуватості та про примирення. Ці нововведення скоротять судовий процес. Адже у визначених законом випадках (справи про злочини середньої тяжкості, де є постраждалі) можна застосовувати угоду про примирення. У справах, де немає постраждалих, за злочини, віднесені до тяжких, треба застосовувати угоду про визнання провини. Є законний компроміс: обговорюється термін покарання, і суд стверджує цю угоду у вироку. Це світова практика, коли більшість справ у суді розглядається за наявності угод. В Україні теж очікуємо, що не менше 60 % усіх справ будуть розглядатися саме так.

Що стосується прав адвоката, то їх важко порівняти з прокурорськими або можливостями слідчого. Сьогодні змінена концепція досудового слідства: все, що збирається в ході досудового провадження, у суді не повинно відразу вважатися доказами. Суд все починає спочатку (одержання на досудовому слідстві свідчень з порушенням закону не матиме сенсу). Адвокат тепер може (через слідчого суддю) проводити тимчасове вилучення документів і речових доказів у слідчого.

Негатив - введення негласних слідчих (розшукових) дій. Фактично в умовах нового КПК прокурор і слідчий виступають в якості суб'єктів оперативно-розшукової діяльності, що само по собі є нонсенсом... Все це буде пов'язано зі зловживаннями, оскільки адвоката про проведення таких дій своєчасно не поінформує. Адже якщо правозахисник знатиме про підготовку таких негласних розшукових дій, то він може довести, що потрібні слідчим відомості можна отримати іншим способом.

З цим кодексом можна працювати. Головне - змінити психологію суддів, адже вони часто стають на бік прокурора (так було за старим кодексом). Щоб змінити психологію прокурорів, буде потрібно ще багато часу.

Я особисто вважаю, що це нормальний законодавчий акт, за яким можна ефективно працювати як захисту , так і обвинуваченню. І суду , зрозуміло» ...

Артем Орел, адвокат ЮФ «Ильяшев та Партнеры»:


«Вважаю, що найбільший позитив, який приніс новий КПК підозрюваним / обвинуваченим українцям, - це революційні гуманістичні зміни у застосуванні заходів, альтернативних утриманню під вартою. Відповідно, значно (наскільки мені відомо, більш ніж на 50%) зменшилася кількість осіб, які перебувають у СІЗО. Це, у свою чергу, вплинуло на зменшення можливостей тиску слідства на підозрюваного. Також вважаю позитивними змінами в кримінальному процесуальному законодавстві визначення переліку слідчо-процесуальних дій, для проведення яких необхідна санкція суду. Як наслідок, зменшилася кількість обшуків, доступу до речей і документі , арештів майна і т. п. 

Корисними слід назвати і зміни, що стосуються широкого застосування угод про примирення з потерпілим і угод зі слідчим органом про визнання винності.

Що стосується того, що новий КПК дає адвокатам великі повноваження, це перебільшення. Насправді захисники наділені великими правами в порівнянні з КПК 1960 року, але такі великі можливості адвокатів важко порівнювати з можливостями сторони звинувачення. Мова йде не тільки про збір доказів.

Хочу звернути увагу на наступне: зараз дуже поширеною тенденцією стало те, що повідомляють про підозру фактично перед складанням обвинувального акта і передачею матеріалів кримінального провадження до суду. Таким чином слідчі органи вбивають двох зайців. По-перше, не порушують термінів досудового розслідування, які починають завершуватися не з моменту внесення відомостей про кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а з моменту повідомлення про підозру. По-друге, позбавляють сторону захисту права на повноцінний захист від обвинувачення. Адже свідки (і, відповідно, їхні адвокати) дуже обмежені в правах порівняно з підозрюваними та їх захисниками».

Володимир Чемерис, правозахисник:


«Новий Кримінальний процесуальний кодекс, прийнятий в 2012 році, дійсно ввів багато нововведень, поспішно названих революційними. Проте вже зараз очевидно: революції не відбулося .

Все ж з точки зору інтересів підзахисних можна навести приклади як позитивних, так і негативних змін .

Про певну гуманізації кримінального процесу в Україні свідчить зменшення кількості арештів обвинувачених, отже, і кількості ув'язнених СІЗО. Відповідно, збільшилася кількість тих хто утримується під домашнім арештом (7% тих, хто міг сидіти в СІЗО, тепер знаходяться під домашнім арештом) і сума надходжень від застав (втричі). З іншого боку, те, що новий КПК заборонив обвинуваченим користуватися послугами захисників, які не мають посвідчення адвоката, - його очевидний недолік .

Відтепер заможні люди отримали набагато більше можливостей уникнути покарання. Для них зменшили відповідальність за економічні злочини, вони можуть заплатити заставу і найняти професійного адвоката. Незаможні українці такої можливості не мають, а скористатися допомогою родичів або правозахисників, які не є адвокатами, їм тепер забороняє КПК. От і виходять казуси, коли ректор Мельник, уникнувши СІЗО, сховався від слідства, а тракторист чи вантажник залишається беззахисним перед усією каральною машиною держави .

Статистика виправдувальних і обвинувальних вироків за час дії нового КПК не змінилася. Без справжньої судової реформи ніякий новий КПК ситуацію тут не виправить. Адже система безкоштовної адвокатської допомоги в Україні не працює. Взагалі можна сказати, що реформа КПК - одна з ринкових реформ, тобто реформ в інтересах класу буржуазії, яка з новим КПК почувається дещо безпечніше, ніж раніше.

Вважаю, для адвокатів принципово нічого не змінилося в плані ведення процесу. Адже є в КПК як положення, що збільшують їх повноваження, так і звужують їхні можливості. Взагалі в Україні існує ринок судових рішень. І все, що зробив новий КПК, - це змінив в деякій мірі фінансові потоки на цьому ринку. Потоки до прокурорів зменшилися, а потоки до суддів і адвокатам (у зв'язку з новими можливостями і зменшенням числа захисників) збільшилися».

Євген Стельмах, адвокат:


«Один з позитивних моментів - те, що з'явився такий запобіжний захід як домашній арешт. Це фактично має зменшити кількість затриманих, які перебувають у слідчих ізоляторах. До недавнього часу ця норма застосовувалася, але після подій з ректором П. Мельником, який фактично зміг позбутися електронного браслета (вказує місце знаходження) і виїхати за межі України, невідомо, як надалі буде діяти така норма.

Інші позитивні моменти - це угода про примирення між сторонами і угода про визнання провини. Тобто тепер після вступу нового КПК в дію будь-який обвинувачений, що вчинив кримінальний злочин, може використовувати цю можливість на будь-якій стадії процесу з потерпілим або визнати свою провину, уклавши угоду з обвинуваченням, визначивши в угоді покарання. Але на практиці ми бачимо неоднозначність застосування таких угод , адже їх затвердження все одно залишається прерогативою суду.

Так, у Голосіївському районному суді я, захищаючи інтереси свого клієнта, ініціював угоду про примирення, згідно з яким обвинувачений повинен був відшкодувати матеріальний збиток, заподіяний злочином, і сплатити штраф в якості міри покарання. Суд затвердив угоду і виніс вирок, яким визначив міру покарання, вказану в угоді.

В іншому випадку Шевченківський районний суд відмовив у затвердженні аналогічної угоди по ще одному моєму справі. Сторона захисту ініціювала угоду про примирення сторін, але суддя, який розглядав цю справу, відмовив у затвердженні. З цього можна зробити висновок, що хоча укладення угоди і являє собою волевиявлення сторін, затверджувати угоду має суд.

Реакція прокуратури на заяву про злочин працівників Печерського РУ. У порядку реалізації своїх процесуальних прав, надаючи правову допомогу громадянину С., близько місяця тому я направив адвокатський запит до Печерського РУ. Відповіді не отримав, тому звернувся до прокуратури району із заявою про злочин. Прокуратура направила мою заяву... в Печерське РУ для прийняття рішення! Тобто співробітники Печерського РУ порушили мої права, і працівники Печерського РУ приймуть рішення щодо моєї заяви. У об'єктивності розгляду та прийнятті обґрунтованого рішення я навіть не сумніваюся...

На мою думку, одним з негативних моментів у новій редакції КПК є те, що Єдиний реєстр досудових розслідувань не працює так, як хотілося б: представники органів розслідування не хочуть реєструвати заяви про злочини, знаходячи для цього всілякі підстави.

Також в числі негативних моментів - позбавлення можливості оскаржити окремі рішення судів, які виносяться в процесі розгляду справи. Наприклад, рішення, де суддя відмовив у затвердженні угоди , не підлягає оскарженню.

Реформа кримінального законодавства фактично ще не завершена, і говорити про однакові з прокурорами правах тут не можна. Так, змінили КПК, змінили Закон « Про адвокатуру » , але закон «Про прокуратуру» теж повинен змінитися.

Беручи до уваги реформу адвокатури та новий КПК, можна сказати, що права адвокатів порушувалися раніше, порушуються вони і тепер. Тому що залучити до адміністративної відповідальності посадових осіб МВС, СБУ, прокуратури та інших за відмову в наданні інформації на адвокатський запит не вийде у відповідності з законом. Зокрема, у ст. 212-3 Кодексу про адміністративні правопорушення України (КпАП) зазначено: «Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню... на адвокатський запит... тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». Але притягнути до відповідальності осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, неможливо. Це регламентовано ст. 15 КпАП, де сказано: «...особи , на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, у випадках, прямо передбачених ними, несуть за вчинення адміністративних правопорушень дисциплінарну відповідальність».

Тобто сьогодні можна з упевненістю сказати, що права адвокатів як порушувалися при старому законі про адвокатуру, так і порушуються зараз з набранням чинності нового Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який так рекламували його розробники».

Підготувала Ліка ДЖЕРЕЛЬНАДжерело: http://racurs.ua/343-novyy-upk-glazami-praktikov-pervye-itogi-primeneniya
Категорія: ДУМКА ЕКСПЕРТА | Додав: egege (02.11.2013) | Автор: адвокат Оверчук Сергей W
Переглядів: 1888 | Теги: Кримінальний процес України, новий КПК України 2012, адвокат в м. Рівне | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [131]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [78]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [49]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [21]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [91]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [45]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [14]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz