Субота, 26.05.2018, 03:07
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА

Працевлаштування молодих фахівців: порядок, умови розірвання і можливості відмови

Працевлаштування молодих фахівців:

порядок, умови розірвання і можливості відмови 


Кодексом законів про працю (ч.2 ст. 197) гарантується надання робочого місця всім молодим фахівцям, які отримували освіту на підставі державного замовлення, терміном не менше трьох років. Статтею 52 Закону України "Про освіту" встановлено обов'язок випускників, які отримали освіту за кошти місцевого чи державного бюджету відпрацювати за направленням у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України


 

Угода про працевлаштування


 

Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. № 992.


 

Формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 № 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів".


 

Керівники вищих навчальних закладів після зарахування на навчання за державним замовленням укладають зі студентами угода за формою, затвердженою Постановою № 992.


 

Згідно угоди випускник зобов'язаний глибоко оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою, та відпрацювати у замовника не менше трьох років, а ВУЗ забезпечити відповідні якість і рівень підготовки фахівця з вищою освітою.


 

При цьому, замовники можуть за рахунок своїх коштів надавати студентам матеріальну допомогу, а також встановлювати доплати до державної стипендії, встановленої для відповідної спеціальності, курсу, навчального закладу. Граничні розміри зазначених виплат не обмежуються.


 

Розірвання угоди про працевлаштування з ініціативи випускника


 

Розірвання випускником угоди допускається з таких поважних причин: 

- встановлення інвалідності 1 або 2 групи, внаслідок чого випускник не може виїхати на роботу за призначенням; 

- встановлення інвалідності 1 або 2 групи у дружини (чоловіка) випускника, одного з батьків ( або осіб, які їх замінюють); 

- якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину віком до трьох років, або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку);

- самотня мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитини - інваліда; 

- проходження чоловіком (дружиною) служби за контрактом у Збройних Силах, Держприкордонслужбі , Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, внутрішніх військах МВС, Держспецтрансслужбі, Держспецзв'язку, на посадах рядового і начальницького складу в правоохоронних органах, органах і підрозділах цивільного захисту , поза місцем розташування замовника; 

- вступу до вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації для випускників вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації. 

Розірвання договору з ініціативи замовника допускається у разі:

1) неможливості надання випускникові роботи за спеціальністю згідно з медичним висновком (якщо медичний огляд для прийняття на роботу відповідно до законодавства є обов'язковим) або висновком медико- соціальної ( експертної ) комісії;

2) банкрутства замовника.


 

Якщо випускник без поважних причин не захистив дипломний проект, замовник може надати йому роботу з урахуванням одержаної спеціальності та кваліфікації.


 

Випускник, призваний на строкову військову службу в Збройні Сили, після її закінчення зобов'язаний прибути на роботу за призначенням. Перебування у Збройних Силах зараховується в передбачений угодою термін роботи за призначенням. Це стосується також випускників, які проходять альтернативну ( невійськову ) службу.


 

У разі прийняття молодого фахівця на службу за контрактом у Збройні Сили, Держприкордонслужбу, СБУ, Службу зовнішньої розвідки, внутрішніх військ МВС, Держспецтрансслужби, Держспецзв'язку, на посади рядового і начальницького складу в правоохоронних органах, органах і підрозділах цивільного захисту термін проходження ним служби зараховується до передбачений угодою термін роботи за призначенням.


 

Час перебування жінки у відпустці після закінчення вищого навчального закладу у зв'язку з вагітністю, пологами, доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку також зараховується в строк роботи за призначенням. 

Якщо умови угод, укладених до шлюбу подружжям, не передбачають направлення їх в один і той же населений пункт, місце їх роботи визначається за домовленістю між ними і замовниками, а у разі якщо вони не дійшли згоди, один з подружжя має право розірвати договір в односторонньому порядку.


Наслідки відмови в працевлаштуванні


 

У разі неприбуття молодого фахівця за направленням або відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням, звільнення зі служби за контрактом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, через службову невідповідність, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, за порушення дисципліни, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, особою рядового і начальницького складу протягом трьох років випускник зобов'язаний відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати.


 

Випускнику, якому відмовлено в прийомі на роботу після прибуття до місця призначення, замовник компенсує витрати, пов'язані з переїздом випускника і членів його сім'ї як до місця призначення, так і з поверненням до постійного місця проживання (якщо він був направлений в іншу місцевість) відповідно до певних в угоді умовами.


 

У разі відмови в прийомі на роботу за призначенням і звернення молодих фахівців до центрів зайнятості замовники відшкодовують державній службі зайнятості всі витрати, пов'язані з працевлаштуванням, перепідготовкою, виплатою допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у розмірі стипендії під час проходження професійної підготовки та перепідготовки.


 

Порядок працевлаштування молодих спеціалістів


Випускники вищих навчальних закладів працевлаштовуються на місця, доведені до відома вищого навчального закладу виконавцями державного замовлення.


 

Керівництво вищого навчального закладу не пізніше ніж за рік до закінчення навчання пропонує випускнику посаду відповідно до укладеної угоди. При цьому вищим навчальним закладом оформляється картка працевлаштування випускника у двох примірниках на кожну особу. Перший примірник зберігається у вузі, другий - надсилається замовникові.


 

Замовник не пізніше ніж за два місяці до закінчення навчання на підставі отриманої карти працевлаштування підтверджує вищому навчальному закладу достовірність переданого їм переліку місць для працевлаштування випускників.


 

Вручення випускникові диплома про закінчення вищого навчального закладу, направлення на роботу та видача належних йому коштів, які перераховані до вузу закладу замовником , здійснюється протягом семи днів після закінчення ним вузу. Оформлене замовником або вищим навчальним закладом (за домовленістю із замовником) направлення на роботу є підставою для укладення трудового договору між молодим спеціалістом і замовником.


 

Молодий фахівець повинен прибути до місця призначення у строк , визначений у направленні на роботу.


 

Якщо замовник відмовив у прийнятті на роботу молодому спеціалісту, останній звертається до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні. При цьому пред'являється направлення на роботу і скріплена печаткою замовника довідка про відмову у працевлаштуванні.


Реєстрація молодих фахівців у державній службі зайнятості здійснюється за місцем постійного проживання у порядку, визначеному законодавством про зайнятість населення.


Соціальні гарантії молодим фахівцям


 

Молодим фахівцям, які отримали направлення на роботу після закінчення вищого навчального закладу, надається відпустка тривалістю 30 календарних днів. За час відпустки молодим фахівцям виплачується допомога у розмірі академічної або соціальної стипендії, яку вони отримували в останній місяць навчання у вищому навчальному закладі (крім додаткової соціальної стипендії, яка виплачується особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи) за рахунок замовника. Після укладення трудового договору на молодих фахівців поширюються всі види соціального захисту , передбачені колективним договором працівників підприємства, установи , організації.


 

Молодим фахівцям, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості і зареєструвалися як шукаючі роботу, протягом десяти календарних днів з моменту реєстрації підшукується підходяща робота з урахуванням спеціальності. Якщо підходящої роботи не запропоновано, їм надається статус безробітних з виплатою допомоги по безробіттю до вирішення питання про працевлаштування відповідно до законодавства про зайнятість населення. У цей період молоді фахівці мають право на безкоштовну професійну орієнтацію, а також на участь в оплачуваних громадських роботах. На осіб, зайнятих на громадських роботах, поширюються соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності .Звільнення молодого фахівця з ініціативи замовника до закінчення терміну угоди дозволяється у випадках , передбачених статтею 40 Кодексу законів про працю України.


 

У разі неможливості надати підходящу роботу державна служба зайнятості за бажанням молодих фахівців направляє їх на перепідготовку з метою подальшого працевлаштування за отриманою нової спеціальності або професії.


 

Посади за штатним розкладом , на які в поточному році повинні бути прийняті на роботу молоді фахівці згідно з угодою, не підлягають заміщенню іншими працівниками. У разі виробничої потреби на ці посади можуть бути прийняті інші працівники на термін до призначення на них молодих фахівців.


Якщо випускник за його згодою переводиться на роботу в інше підприємство, установу, організацію, йому видається цим підприємством , установою , організацією нове направлення на роботу. За випускником у цьому випадку зберігаються всі права та обов'язки молодого фахівця.


 

Випускникам, які закінчили вищі навчальні заклади з відзнакою , за рішенням замовника може встановлюватися вища заробітна плата в межах схеми посадових окладів.


 

Випускники, які отримали направлення на роботу в іншій місцевості, а також члени їх сімей забезпечуються житлом згідно із законодавством. Випускники, які не були забезпечені житлом згідно з угодою і які продовжують працювати за призначенням після визначеного терміну , мають право на позачергове отримання житла незалежно від терміну роботи за цим призначенням.


 

У разі ліквідації підприємства , установи , організації право на позачергове отримання житла забезпечується за законодавством .За випускниками , які отримали направлення на роботу в іншій місцевості , житло за попереднім місцем проживання зберігається.


 

Автор: Катерина Гутгарц

ілюстрація http://www.inmagine.com Джерело: http://www.prostopravo.com.ua/trudoustroystvo/stati/trudoustroystvo_molodyh_spetsialistov_poryadok_usloviya_rastorzheniy
Категорія: КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА | Додав: egege (31.05.2014) | Автор: адвокат W
Переглядів: 1279 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [136]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [78]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [50]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [21]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [91]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [47]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [15]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz