Четвер, 13.12.2018, 19:10
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРАВНИКІВ

Головна » Юридичні наукові статті з права » АДВОКАТУРА

Право на юридичну допомогу у некримінальних провадженнях: прецедентна практика Страсбурзького суду
[ СКАЧАТЬ СТАТЬЮ (736.1 Kb) ] 04.12.2017, 21:23
Оверчук Сергій Володимирович

Право на юридичну допомогу у некримінальних провадженнях: прецедентна практика Страсбурзького суду / С. В. Оверчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2017. – № 1(15) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles /2017/n1/17osvpss.pdf. 

Статтю присвячено дослідженню проблем надання юридичної допомоги в адміністративних, дисциплінарних та цивільних провадженнях, в контексті дотримання вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Наголошується, що Європейський суд з прав людини, керуючись власним визначенням понять «кримінальне обвинувачення» та «кримінальне правопорушення», надав більш широке тлумачення права на безоплатну юридичну допомогу, поширивши гарантії справедливого правосуддя, що міститься в статті 6 § 1«с» Конвенції, поза рамки кримінального процесу. У статті проаналізована прецедентна практика Страсбурзького суду у спорах щодо визначення цивільних прав та обов’язків, яка встановлює критерії та випадки надання державою юридичної допомоги з метою забезпечення захисту практичних та ефективних прав, в тому числі права на доступ до суду. На підставі досліджень судових прецедентів виявлені проблеми та прогалини у механізмі забезпечення конвенційного права особи на захист в цілому. 

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, судовий прецедент, безоплатна правова допомога, право на захист, адвокат, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, кримінальне обвинувачення 
 
Оверчук С. В. 
Право на юридическую помощь в некриминальных производствах: прецедентная практика Страсбургского суда
 
Статья посвящена исследованию проблем оказания юридической помощи в административных, дисциплинарных и гражданских процессах, в контексте соблюдения требований статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Отмечается, что Европейский суд по правам человека, руководствуясь собственным определением понятий «уголовное обвинение» и «уголовное преступление», предоставил более широкое толкование права на бесплатную юридическую помощь, распространив гарантии справедливого правосудия, которіе содержатся в статье 6 § 1 «с» Конвенции, за рамки уголовного процесса. В статье проанализирована прецедентная практика Страсбургского суда по спорам об определении гражданских прав и обязанностей, которая устанавливает критерии и случаи предоставления государством юридической помощи с целью обеспечения защиты практических и эффективных прав, в том числе права на доступ к суду. На основании исследований судебных прецедентов выявлены проблемы и пробелы в механизме обеспечения конвенционного права человека на защиту в целом.

Overchuk S. V.   
Right to legal assistance in non-criminal procedures: case-law of Strasbourg Court
 
The article is devoted to the problems of legal assistance in administrative, discipline and civil procedures according to the requirements of Article 6 of Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. It is noted that European Court of Human Rights, guided by its own definition of "criminal charge" and "criminal offense", has given a wider interpretation of the right to free legal assistance. Thereby it has expanded the fair administration of justice security of Article 6 § 1 «c» of Convention beyond the scope of criminal proceedings. In this article the case-law of Strasbourg Court is analyzed in disputes about definition of civil rights and obligations. Therefore it establishes criteria and cases of state legal assistance to provide protection of practical and effective rights, including the right of access to court. Based on the research of judicial precedents there were found some problems and gaps in the mechanism of providing of the conventional human right to defense in general. 
Keywords: European Court of Human Rights, judicial precedent, free legal assistance, the right to defense, European Convention on Human Rights. 

Категорія: АДВОКАТУРА | Додав: egege | Теги: ЄСПЛ, адвокат, European Court of Human Rights, прецедент, Європейський суд з прав людини, практика Європейського суду
Переглядів: 168 | Завантажень: 20 | Рейтинг: 0.0/0
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
АДВОКАТУРА [4]
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО [1]
Хозяйственное право
КРИМІНОЛОГІЯ [18]
Криминология
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО [12]
Уголовное право
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС [13]
Уголовный процесс
МИТНА СПРАВА [1]
Таможенное дело
СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ [18]
Судебная власть. Правосудие
Програма [0]
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz