Четвер, 19.10.2017, 06:10
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРАВНИКІВ

Головна » Юридичні наукові статті з права

Всього матеріалів в каталозі: 64
Показано матеріалів: 1-35
Сторінки: 1 2 »

Програма
Програма | Переглядів: 2561 | Завантажень: 846 | Додав: defaultNick | Дата: 30.12.2016

Оверчук Сергій Володимирович

Статтю присвячено дослідженню проблем надання безоплатної правової допомоги в країнах Європи, в тому числі і в Україні, в контексті дотримання вимог статті 6 § 3 (с) Європейської конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. У статті проведено аналіз рішень Європейського суду з прав людини в яких визначені умови надання особі правової допомоги на безоплатній основі: за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника («умова стану») та коли цього вимагають інтереси правосуддя («умова суті»).
АДВОКАТУРА | Переглядів: 135 | Завантажень: 10 | Додав: egege | Дата: 02.10.2016

Оверчук Сергій Володимирович

У статті досліджуються проблеми визначення підсудності кримінальних проваджень слідчому судді під час досудового розслідування. Робиться висновок про те, що підсудність кримінального провадження слідчому судді, як новий елемент інституту підсудності, потребує встановлення загальних, уніфікованих правил, які допоможуть усунути існуючі у законодавстві прогалини та суперечності. 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС | Переглядів: 249 | Завантажень: 34 | Додав: egege | Дата: 20.01.2016

Оверчук Сергій Володимирович

У  статті  розглядаються  питання  організації  та  діяльності  військових судів як складової військової юстиції. Робиться висновок про доцільність створення  в  Україні  системи  спеціалізованих  військових  судів,  які  б відповідали  міжнародним  стандартам  з  точки  зору  як  організації,  так  і механізму здійснення правосуддя у збройних силах. 

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 224 | Завантажень: 42 | Додав: egege | Дата: 30.06.2015

Оверчук Сергій Володимирович

У статті розглядаються питання спеціалізації зі здійснення кримінального провадження у судах щодо неповнолітніх відповідно до положень нового КПК України. Робиться висновок про доцільність створення ювенальних судів. 

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 338 | Завантажень: 38 | Додав: egege | Дата: 03.01.2015

Оверчук Сергій Володимирович

Судова реформа є наріжним каменем у побудові правової держави в Україні. Нездатність держави забезпечити правосуддя має наслідком руйнацію її підвалин, що ми і спостерігаємо зараз в Україні. Розуміння негайності реформації правової системи пришвидшило підготовку нових законопроектів, зокрема про внесення змін в Закон України «Про судоустрій і статус суддів».Актуальність проблем судової реформи зумовило дискурс у правовій спільноті, який потребує визначення конкретних позицій з найбільш спірних питань.

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 408 | Завантажень: 75 | Додав: egege | Дата: 13.12.2014

Оверчук Сергей Владимирович

Розглядаються погляди та внесок у формування правових позицій справедливого правосуддя представника школи західноруського права Г.В. Демченко

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 352 | Завантажень: 78 | Додав: egege | Дата: 14.02.2014

Оверчук Сергей Владимирович

Специализация судей общих судов получила формальный характер и не смогла реализовать заложенного в нее потенциала вследствие доктринальных ошибок в толковании принципа специализации судебной системы. Следующим шагом судебной реформы в Украине должно стать создание автономной подсистемы судов по делам несовершеннолетних. Внедрение специализации судьи, уполномоченного осуществлять уголовное производство в отношении несовершеннолетних целесообразно рассматривать как промежуточный этап в развитии ювенальной юстиции как полноценного комплекса взаимосвязанных органов. Институт следственного судьи в его классическом понимании конструктивно не совмещается с механизмом судебных и правоохранительных органов Украины, требует комплексных изменений системы органов уголовной юстиции.

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 473 | Завантажень: 70 | Додав: egege | Дата: 17.11.2013

Оверчук Сергій Володимирович

На думку автора, суд присяжних будучі провідником природного права, має стати засобом подолання протиприродності, що виявляється у вигляді злочинності. Даний суд є найкращим механізмом, який «природне право» конвертує в «позитивне право». Тобто суддя втілює у «позитивне» законодавство вердикт присяжних, заснований на природних законах суспільного життя людей, якими вони мають керуватися у своїй соціальній поведінці.
СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 619 | Завантажень: 383 | Додав: egege | Дата: 23.12.2012

Оверчук Сергій Володимирович

У новому Кримінальному процесуальному кодексі України реформовано інститут підсудності, надано йому нового змісту та змінено класифікацію видів підсудності. Проте, внаслідок суттєвих доктринальних прогалин у правовому регулюванні підсудності кримінальних справ доцільно доопрацювати відповідні норми кодексу.
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС | Переглядів: 545 | Завантажень: 168 | Додав: egege | Дата: 20.12.2012

Оверчук Сергій Володимирович

У статті досліджується інститут присяжних з позиції соціального натуралізму, аналізується статус присяжних та критерії їх відбору відповідно до новел українського законодавства

 
Ключові слова: суд присяжних, соціальний натуралізм, інститут присяжних 

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 573 | Завантажень: 256 | Додав: egege | Дата: 13.12.2012

Оверчук Сергій Володимирович

В Україні під назвою «суд присяжних» запроваджено суд шефенів (суд за участю народних засідателів), який має іншу правову природу та не відповідає правовій сутності інституту суду присяжних. Конституція України (статті 124 та 127) чітко розмежовує дві форми здійснення правосуддя: народними засідателями і присяжними. Виходячи з цього, право особи постати перед судом присяжних залишається не реалізованим, а вимога Конституції України щодо створення суду присяжних – не виконаною. Перспективи подальшого розвитку національного законодавства вбачаються у впроваджені класичної форми суду присяжних з роздільними колегіями.

У доповіді досліджено норми нового Кримінального процесуального кодексу України та відповідні зміни до Закону України "Про судоустрій та статус суддів"

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 876 | Завантажень: 130 | Додав: egege | Дата: 19.11.2012

Оверчук Сергей Владимирович

Научные идеи академика И.А. Малиновского, объединенные с доктринальными положениями теории социального натурализма могут быть использованы в процессе проведения в Украине реформы пенитенциарной системы. Успех этой реформы напрямую будет зависеть от уровня социальной культуры граждан.

КРИМІНОЛОГІЯ | Переглядів: 475 | Завантажень: 76 | Додав: egege | Дата: 12.11.2012

Оверчук Сергій Володимирович

Як підтверджують вищенаведені історичні факти інститут підсудності є інструментом, що активно використовується в часи реакції, а саме шляхом введення надзвичайних судів, в часи військових загострень через розширення юрисдикції військових судів, в тому числі завдяки звуження колегіальності. На протязі всієї історії різним суспільним формаціям була властива диференціація повноважень судів по розгляду справ, залежно від характеру злочину та особи яка його вчинила. Спеціалізація судів враховувала як предметні, так і персональні ознаки підсудності.
Отже, підсудність повинна розглядатися в нерозривному зв’язку із тими конкретно-історичними умовами в яких вона функціонує. Досліджуючи підсудність як історичне явище, ми бачимо, що в залежності від економічних, соціально-політичних змін в суспільстві та обумовлених ними змін в організації судової системи змінювались і правила підсудності. Сучасна законотворча діяльність має в перспективі враховувати досвід застосування інститутів судового права, зокрема, не дозволити політичній доцільності сьогодення вплинути на визначення підсудності справ «потрібному» суду.
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС | Переглядів: 449 | Завантажень: 1325 | Додав: egege | Дата: 08.03.2012

Оверчук Сергій Володимирович

Архітектоніка національної моделі суду присяжних має увібрати в себе найкращі зразки цього суду з різних країн, які вже мають багатовіковий досвід його діяльності. Потребує додаткового аналізу досвід діяльності суду присяжних на теренах України після реформи 1864 року з позицій сучасної юридичної науки, враховуючи національну ментальність. Більш суттєвою є проблема фундаментальних помилок закладених в самому проекті КПК, що не дозволять реалізувати основоположні принципи демократичного правосуддя і зводять нанівець позитивні напрацювання щодо суду присяжних.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС | Переглядів: 742 | Завантажень: 1063 | Додав: egege | Дата: 09.01.2012

Оверчук Сергій Володимирович

У статті проведено дослідження питань місця і сутності принципу законного судді в судовому права, виділено складові елементи принципу, з’ясовано його значення.Принцип законного судді є фундаментом правил підсудності, він являє собою суттєву гарантію правосуддя, забезпечення прав і свобод людини, відіграє роль судоустрійної засади, через його реалізацію досягається виконання завдань судочинства.
Ключові слова: принцип законного судді, судове право, підсудність.
СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 803 | Завантажень: 190 | Додав: egege | Дата: 31.12.2011

Оверчук Сергій Володимирович

У доповіді наголошується на тому, що внаслідок доктринальних помилок у тлумаченні принципів побудови судової системи відбулась реформація національного законодавства, яка суперечить положенням Конституції України, зокрема, унеможливлює реалізацію Верховним Судом України свого статусу найвищого судового органу у системі судів загальної юрисдикції.

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 801 | Завантажень: 309 | Додав: egege | Дата: 25.10.2011

Оверчук Сергій Володимирович

З точки зору диференціації складу суду проаналізовано критерії визначення підсудності для одноособового та колегіального розгляду кримінальних справ. Акцентовано увагу на необґрунтованості звуження кола справ, підсудного колегіальному складу суду та необхідності запровадження альтернативної підсудності.

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 746 | Завантажень: 147 | Додав: egege | Дата: 07.09.2011

Оверчук Сергій Володимирович

Запропонована система судоустрою фактично зводить нанівець принципи її побудови. Як наслідок – дестабілізація судової системи та неефективність правосуддя. Коріння проблеми у методологічно неправильному розумінні конституційного принципу спеціалізації, що призвело до «розмивання» різниці між загальними та спеціалізованими судами. Принцип спеціалізації полягає у спеціалізації тільки окремих судів та їх виділенні з системи загальних, а не у перетворенні загальних судів у спеціалізовані. Зрівняння за статусом спеціалізованих і загальних судів, а точніше позбавлення останніх статусу загальних і прирівнювання їх до спеціалізованих, руйнує основні принципи побудови системи судів. Перебудова загальних судів під структуру спеціалізованих є хибним кроком, що може призвести до хаосу у правосудді.
СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 888 | Завантажень: 229 | Додав: defaultNick | Дата: 30.08.2010

Костенко Олександр Миколайович

У статті автор стверджує, що розвиток праворозуміння може відбуватися лише у контексті прогресивного світогляду. Таким світоглядом, на його думку, є натуралістичний світогляд, що засновується на ідеї природної цілісності світу. З цього світогляду випливає, зокрема, теорія соціального натуралізму. Вирішуючи у світлі зазначеної теорії «основне питання правознавства», автор формулює основи «натуралістичної» юриспруденції, відповідно до якої дає відповідь на питання «Що є право?» і формулює «соціально-натуралістичну концепцію права». Евристичні можливості цієї концепції автор демонструє шляхом застосування її до вирішення ряду фундаментальних проблем юриспруденції
КРИМІНОЛОГІЯ | Переглядів: 881 | Завантажень: 275 | Додав: defaultNick | Дата: 17.04.2010

Оверчук Сергій Володимирович

У статті доводиться, що мета кодифікації господарського законодавства не була досягнута. Враховуючи це існування Господарського кодексу України в чинній редакції є недоцільним. Подальший розвиток законодавства, що регулює господарські правовідносини, варто спрямувати на включення відповідних норм до Цивільного кодексу України, на розробку спеціалізованих господарських законів та на їх взаємоузгодженість.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО | Переглядів: 1735 | Завантажень: 681 | Додав: defaultNick | Дата: 10.01.2010

Оверчук Сергій Володимирович

Надзвичайним визнається суд, створений для розгляду конкретної справи (групи справ) за особливим розпорядженням верховної державної влади або уповноваженої нею особи, а також постійно діючий суд, звичайно спеціалізований (особливий), на розгляд якого владним велінням передані окремі справи, які за загальними правилами йому не підсудні. Вказаним судам властиві такі взаємопов’язані ознаки: особливі політичні задачі, спрощений процесуальний порядок розгляду справ, спеціально підібраний склад суду, ігнорування принципів рівності громадян перед законом і судом та законного судді, залежність суду від органів виконавчої влади та недотримання ряду інших демократичних принципів правосуддя.

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 1016 | Завантажень: 249 | Додав: defaultNick | Дата: 10.01.2010

Оверчук Сергій Володимирович

У статті досліджується новий для України принцип законного судді, згідно якого ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у тому суді і тим суддею, до підсудності якого вона віднесена законом, а отже, ніхто не може бути вилучений з відання законного судді.

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 926 | Завантажень: 276 | Додав: defaultNick | Дата: 10.01.2010

Оверчук Сергій Володимирович

Підсудність – це відношення між юридичною справою та судом, в силу якого в залежності від сукупності ознак і властивостей справи закон встановлює, в якому суді і в якому складі цього суду вона повинна розглядатися по першій інстанції. Інститут підсудності має подвійну правову природу, що проявляється в його одночасному закріплені як в процесуальному праві, так і в судоустрої.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС | Переглядів: 1322 | Завантажень: 364 | Додав: defaultNick | Дата: 10.01.2010

Оверчук Сергій Володимирович

Науково обґрунтоване використання спеціальної або персональної підсудності в жодному разі не означає, що при розгляді справ має місце відхилення від загальних демократичних принципів, зокрема, принципу рівності громадян перед законом і судом, оскільки вони діють у рамках співвідношення загального і виключного. Крім того правильне застосування цих видів підсудності створює додаткові гарантії захисту законних прав і інтересів учасників процесу.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС | Переглядів: 1120 | Завантажень: 271 | Додав: defaultNick | Дата: 10.01.2010

Оверчук Сергій Володимирович

Надані пропозиції щодо удосконалення норм про підсудність у проекті Кримінального процесуального кодексу України в напрямі конкретизації й послідовного застосування демократичних принципів судочинства. Досліджена предметна та територіальна підсудність кримінальних справ.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС | Переглядів: 972 | Завантажень: 242 | Додав: defaultNick | Дата: 09.01.2010

Оверчук Сергій Володимирович

Відсутність на сьогодні в Україні суду присяжних є прямим порушенням права особи на судовий захист та чинного права на розгляд її справи судом присяжних, що вимагає встановлення мораторію на засудження до довічного позбавлення волі судами без участі присяжних до моменту їх впровадження на всій території України.

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 949 | Завантажень: 277 | Додав: defaultNick | Дата: 09.01.2010

Оверчук Сергій Володимирович

Підсудність суду в складі одноособового судді повинна бути обмежена справами про злочини невеликої тяжкості, за скоєння яких максимальне покарання не перевищує трьох років. З метою забезпечення права особи на розгляд її справи компетентнім судом та, відповідно, винесення об’єктивного, законного вироку підсудному, потерпілому та судді повинно бути надане право вимагати розгляду справи в колегіальному порядку.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС | Переглядів: 741 | Завантажень: 219 | Додав: defaultNick | Дата: 09.01.2010

Оверчук Сергій Володимирович

Визначені в проекті Кримінально-процесуального кодексу України підстави та порядок зміни підсудності справи значною мірою не відповідають демократичним засадам правосуддя, що висуваються національним та міжнародним законодавством.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС | Переглядів: 930 | Завантажень: 243 | Додав: defaultNick | Дата: 09.01.2010

Оверчук Сергій Володимирович

Доводиться, що норми про спеціальну та персональну підсудність у проекті Кримінального процесуального кодексу України потребують подальшого удосконалення шляхом їх конкретизації та приведення у відповідність до демократичних засад правосуддя.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС | Переглядів: 923 | Завантажень: 215 | Додав: defaultNick | Дата: 09.01.2010

Оверчук Сергій Володимирович

У статті розглядається значення інституту підсудності в кримінальному судочинстві, визначаються публічно-правові та приватно-правові його аспекти. На підставі дослідження доктринальних підходів і чинного законодавства зроблені висновки про юридичну природу підсудності, її правовому, соціальному і політичному значенні. Акцентується увага на розумінні чітко визначеної законом підсудності як суб'єктивного права особи та однієї з процесуальних гарантій.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС | Переглядів: 830 | Завантажень: 246 | Додав: defaultNick | Дата: 09.01.2010

Оверчук Сергій Володимирович

При об’єднанні в одному провадженні кримінальних справ по обвинуваченню декількох осіб, якщо справа про злочин одного з них підсудна військовому суду і виділити її в окреме провадження неможливо, то цю справу щодо всіх осіб повинен розглядати загальний "цивільний” суд. Тобто при цьому має відбуватись зміна спеціальної підсудності справи про злочин здійснений військовослужбовцем. Отже при виникненні конкуренції підсудності справ загальним та спеціалізованим судам, звичайна підсудність повинна мати пріоритет над спеціальною.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС | Переглядів: 661 | Завантажень: 206 | Додав: defaultNick | Дата: 09.01.2010

Оверчук Сергій Володимирович

Розглядається питання правового положення найвищої судової ланки у судовій системі країни, її повноваження щодо розгляду справ та взаємодія з іншими судами. Доводиться, що Верховній Суд України як найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції не має бути наділений повноваженнями щодо розгляду справ по першій інстанції.

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 833 | Завантажень: 244 | Додав: defaultNick | Дата: 09.01.2010

Оверчук Сергій Володимирович

У статті розглядаються питання побудови судової системи, її уніфікації та диференціації у ХІХ-ХХ століттях. Виділені головні засади створення спеціалізованих судів.

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 755 | Завантажень: 256 | Додав: defaultNick | Дата: 09.01.2010

Оверчук Сергій Володимирович

Створення автономної підсистеми спеціалізованих судів у справах неповнолітніх є обґрунтованим та доцільним. В основу визначення підсудності кримінальних справ цим судам має бути покладений вік особи, яка вчинила злочин, тобто критерій персональної підсудності.

СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ | Переглядів: 737 | Завантажень: 245 | Додав: defaultNick | Дата: 09.01.2010

1-35 36-64
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
ПОГОДА
КАТЕГОРІЇ
АДВОКАТУРА [1]
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО [1]
Хозяйственное право
КРИМІНОЛОГІЯ [18]
Криминология
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО [12]
Уголовное право
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС [12]
Уголовный процесс
МИТНА СПРАВА [1]
Таможенное дело
СУДОВА ВЛАДА. ПРАВОСУДДЯ [18]
Судебная власть. Правосудие
Програма [1]
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2017 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz