Середа, 23.01.2019, 23:35
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНА БІБЛІОТЕКА ПРАВНИКА

Головна » Юридична література » Адміністративне право і процес

Адміністративне право. Повний курс: підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кульменко О, Стеценко С. та ін. - Херсон, 2018 СКАЧАТИ
КНИГИ З ПРАВА | | СКАЧАТЬ КНИГУ 10.06.2018, 10:27
У підручнику розкрито повний курс адміністративного права на основі однойменної основоположної галузі публічного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристської ідеології, коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси фізичних і юридичних осіб відповідно до стандартів ЄС
Додав: egege | Контактна особа: правознавець | Теги: адміністративний процес, Адміністративні послуги, адміністративне право, публічне адміністрування, органи виконавчої влади, адміністративний проступок
Переглядів: 614 | Розміщено до: 10.07.2019 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 4
0
4 egege  
ЗМІСТ
ГЛАВА І  ЗАГАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 1  АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО  ЯК ГАЛУЗЬ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 15
1.1. Основоположні категорії адміністративного права 15 1.1.1. Публічне адміністрування як форма реалізації публічної влади 15 1.1.1.1. Види публічного адміністрування 181.1.2. Суб’єкти публічного адміністрування 211.1.3. Публічний інтерес 231.2. Адміністративне право  як складова публічного права 26 1.2.1. Призначення (мета і завдання)  адміністративного права 261.2.2. Відносини, що складають предмет  адміністративного права  281.2.3. Адміністративне право як галузь,  наука та навчальна дисципліна 301.2.4. Відмежування адміністративного права  від цивільного права 321.3. Система адміністративного України 34

РОЗДІЛ 2  ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 39
2.1. Поняття та значення принципів  адміністративного права 39 2.2. Принцип верховенства права  в адміністративному праві 40 2.3. Принципи належного врядування 41 2.3.1. Основні принципи належного врядування 43
2.3.1.1. Принцип забезпечення участі  в ухваленні рішень і належного реагування  432.3.1.2. Принцип відкритості й прозорості 452.3.1.3. Принцип доброчесності й етичної поведінки 462.3.1.4. Принципи ефективності, компетентності  й спроможності 462.3.1.5. Принцип інноваційності  та відкритості до змін  472.3.1.6. Принцип сталості та довгострокової  орієнтованості  47 2.3.1.7. Принципи поваги до прав людини  та культурної різноманітності  48 2.3.1.8. Принципи забезпечення соціальної  згуртованості й підзвітності 49

РОЗДІЛ 3 ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 51
3.1. Поняття та види джерел адміністративного права 51 3.1.1. Система джерел адміністративного права 51 3.1.2. Значення джерел адміністративного права 523.2. Національні джерела адміністративного права 53 3.2.1. Законодавчі акти (нормативно-правові акти)  як джерела адміністративного права  53 3.2.1.1. Закони як джерела адміністративного права 54 3.2.1.2. Конституція України як основа побудови  системи джерел адміністративного права  553.2.1.3. Підзаконні нормативні акти (нормативно- правові) як джерела адміністративного права  56 3.3. Міжнародні джерела адміністративного права 58 3.3.1. Міжнародні договори як джерела  адміністративного права 58 3.3.2. Юридичні акти Європейського Союзу  як джерела адміністративного права  в контексті правотворчої діяльності 59 3.3.3. «М’яке право» у системі джерел  адміністративного права 61
3.4. Рішення судових органів у системі джерел  адміністративного права 64 3.4.1. Практика Європейського суду з прав людини  як джерело адміністративного права 64 3.4.2. Рішення Конституційного Суду України  в системі джерел адміністративного права 65 3.4.3. Рішення Верховного Суду в системі джерел  адміністративного права 66 3.5. Неформалізовані квазіджерела  адміністративного права 67 3.6. Юридична сила формалізованих джерел  адміністративного права 69
РОЗДІЛ 4  СУБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ (АДМІНІСТРАТИВНИЙ ОРГАН)  ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 73
4.1. Поняття та система суб’єктів  публічного адміністрування 73 4.1.1. Поняття «суб’єкт публічного адміністрування»  (адміністративний орган) 734.1.2. Ознаки суб’єкта публічного адміністрування 754.1.3. Групи суб’єктів публічного адміністрування 77 4.2. Компетенція суб’єкта публічного адміністрування 80 4.2.1. Повноваження суб’єктів публічного  адміністрування 83 4.2.2. Наділення адміністративними повноваженнями, делегування адміністративних повноважень 864.3. Роль Президента України в системі  адміністрування виконавчої влади 89 4.4. Система органів виконавчої влади 91 4.4.1. Рівні органів виконавчої влади в Україні 92 4.4.1.1. Кабінет Міністрів України 93 4.4.1.2. Система центральних органів виконавчої влади 94
4.4.1.2.1. Міністерства  94 4.4.1.2.2. Інші центральні органи виконавчої влади 95 4.4.1.2.3. Центральний орган виконавчої влади  зі спеціальним статусом 974.4.2. Місцеві державні адміністрації 984.4.3. Порядок утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади 1004.4.4. Військово-цивільні адміністрації 1014.5. Суб’єкти місцевого самоврядування 102

0
3 egege  
РОЗДІЛ 5  ПРИВАТНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ  АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 108
5.1. Місце приватної особи в системі суб’єктів  адміністративного права 108 5.1.1. Види приватних осіб 110 5.1.1.1. Громадяни України 110 5.1.1.2. Іноземці, особи без громадянства 113 5.1.1.3. Фізичні особи-підприємці 116 5.1.1.4. Підприємства, установи, організації тощо  як суб’єкти адміністративного права 118 5.2. Адміністративна правосуб’єктність приватної особи 121 5.2.1. Адміністративна правоздатність 121 5.2.2. Адміністративна дієздатність 122 5.2.3. Адміністративна деліктоздатність 124 5.2.4. Загальний та спеціальний  адміністративно-правовий статус приватної особи 125
5.3. Суб’єкивне публічне право 127 5.3.1. Сутність суб’єктивних публічних прав  приватної особи 1275.3.2. Окремі суб’єктивні публічні права та їх реалізація 128 5.3.2.1. Право на участь в ухваленні рішень 131 5.3.2.2. Право на звернення 133 5.3.3.3. Право на доступ до публічної інформації 136
Право на свбоду мирних зібрань 138 5.3.3.5. Право на свободу об’єднань 140

РОЗДІЛ 6 ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 143
6.1. Поняття інструмента публічного адміністрування 143 6.1.1. Види інструментів публічного адміністрування 144 6.1.2. Вибір інструмента публічного адміністрування 144 6.2. Нормативний акт як інструмент  публічного адміністрування 145 6.2.1. Поняття, юридичне значення та ознаки  нормативного акта суб’єкта публічного  адміністрування 145
6.2.2. Види нормативних актів 1486.2.3. Вимоги до нормативного акта 1516.2.4. Порядок підготовки та ухвалення  1516.2.5. Зміст і значення антикорупційної експертизи 1526.2.6. Державна реєстрація нормативного акта 1536.2.7. Процедура оприлюднення та набрання  чинності нормативним актом 1556.2.8. Підстави для визнання нормативного акта  протиправним 155 6.2.8.1. Зв’язок протиправності з фактом  недотримання формальних вимог  під час його підготовки та видання акта 157
6.3. Адміністративний акт як інструмент  публічного адміністрування 158 6.3.1. Ухвалення, ознаки адміністративного акта  та відмежування від інших актів (документів)  суб’єкта публічного адміністрування 1586.3.2. Види адміністративних актів 1606.3.3. Процедура ухвалення (видання)  адміністративних актів 162 6.3.4. Чинність адміністративного акта 1656.3.5. Нікчемність адміністративного акта. Підстави  визнання адміністративного акта нікчемним 166
6.4. Адміністративний договір як інструмент  публічного адміністрування 167 6.4.1. Поняття, юридичне значення та ознаки  адміністративного договору 1676.4.2. Види адміністративних договорів 1706.4.3. Чинність адміністративного договору  (умови чинності, припинення чинності) 1726.4.4. Поняття нікчемності адміністративного договору 1736.4.5. Підстави визнання адміністративного договору  нікчемним 1756.5. План як інструмент публічного адміністрування 176 6.5.1. Поняття, юридичне значення та ознаки плану  як інструменту публічного адміністрування 176 6.5.2. Сфера застосування та види планів  як інструментів адміністративного права 1796.5.3. Види планів як інструментів  адміністративного права 179
6.6. Фактична дія як інструмент публічного  адміністрування 181 6.6.1. Поняття, юридичне значення та ознаки  фактичної дії як інструменту публічного  адміністрування 1816.6.2. Сфера застосування фактичних дій  як інструментів публічного адміністрування  1826.6.3. Основні види фактичних дій як інструментів  публічного адміністрування 183 6.6.3.1. Інформування населення  183 6.6.3.2. Проведення перевірки  184 6.6.3.3. Здійснення моніторингу  як інструмент публічного адміністрування  185 6.6.3.4. Надання довідок як інструмент  публічного адміністрування 186 6.6.3.5. Виплата грошових коштів  як інструмент публічного адміністрування  1876.6.3.6. Адміністрування реєстрів  як інструмент публічного адміністрування 187
6.7. Адміністративний розсуд  у публічному адмініструванні 188 6.7.1. Поняття, сутність і види адміністративного розсуду 188 6.7.2. Умови застосування адміністративного розсуду  191 6.8. Використання електронного врядування  в публічному адмініструванні 193 6.8.1. Поняття електронного врядування 193 6.8.2. Елементи електронного врядування  193 6.8.3. Співвідношення понять «електронне врядування», «електронна держава», «електронна демократія»,  «електронний парламент», «електронний уряд»,  «електронний суд» 195

0
2 egege  
РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 199
7.1. Розуміння адміністративної процедури 199 7.1.1. Поняття та ознаки адміністративної процедури 199
7.2. Види адміністративних процедур 201 7.2.1. Реєстраційні процедури 202 7.2.2. Дозвільні процедури 203 7.2.3. Інспекційні процедури 205 7.2.4. Процедури щодо притягнення  до адміністративної відповідальності 206 7.2.5. Процедури за заявою особи 207
7.3. Принципи адміністративної процедури 208 7.3.1. Система принципів адміністративної процедури. Загальні принципи адміністративної процедури 208 7.3.2. Зміст спеціальних принципів  адміністративної процедури 210
7.4. Учасники адміністративної процедури 214 7.4.1. Адміністративний орган 215 7.4.2. Адресат (зокрема заявник) 217 7.4.3. Заінтересовані особи 219 7.4.4. Представництво в адміністративній процедурі 219
7.5. Стадії адміністративної процедури.  Ініціювання та початок провадження 221 7.5.1. Підготовка справи до розгляду 222 7.5.2. Розгляд і вирішення справи  223 7.5.3. Оформлення адміністративного акта,  його доведення до відома адресатів  і заінтересованих осіб 2247.5.4. Перегляд адміністративного акта 225

РОЗДІЛ 8 АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ  229
8.1. Поняття, ознаки та види адміністративних послуг 229 8.1.1. Поняття адміністративної послуги 229 8.1.2. Ознаки адміністративної послуги 231 8.1.3. Відмінність адміністративної послуги  від інших видів послуг у публічній сфері 2328.1.4. Види адміністративних послуг 234 8.1.5. Принципи надання адміністративних послуг 236
8.2. Суб’єкти відносин щодо надання  адміністративних послуг 239 8.2.1. Суб’єкт звернення 239 8.2.2. Суб’єкт надання адміністративних послуг 241 8.2.3. Центри надання адміністративних послуг 248 8.2.4. Адміністратори 250
8.3. Порядок надання адміністративних послуг 252 8.3.1. Стадії процедури надання  адміністративної послуги 2528.3.2. Юридичні документи та дії, що супроводжують  процедуру надання адміністративних послуг 2578.3.3. Плата за надання адміністративних послуг  (адміністративний збір) 258 8.3.4. Вимоги до якості надання  адміністративних послуг 260

РОЗДІЛ 9  ЗАХИСТ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ  У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 265
9.1. Інструменти захисту прав, свобод та інтересів  приватних осіб у сфері публічного адміністрування 265 9.1.1. Види інструментів захисту особи  та їх співвідношення між собою 266
9.2. Медіація як засіб вирішення  адміністративних суперечок 268
9.3. Адміністративне оскарження 273 9.3.1. Підстави та порядок подання скарги  274 9.3.2. Предмет адміністративного оскарження  275 9.3.3. Суб’єкти адміністративного осадження  276 9.3.4. Процедура розгляду та вирішення  справи за скаргою  277 9.3.5. Можливі наслідки розгляду скарги  278
9.4. Відшкодування шкоди, завданої суб’єктами  публічної адміністрації приватним особам 279 9.4.1. Підстави та процедури, за якими суб’єкт  публічного адміністрування відшкодовує шкоду,  завдану приватній особі 279 9.4.2. Способи відшкодування шкоди  280

0
1 egege  
ГЛАВА ІІ ОСОБЛИВЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
КНИГА 1 АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНЕ ПРАВО

РОЗДІЛ 1 АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОСТУПОК  І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 284
1.1. Поняття адміністративного  правопорушення (проступку) 284 1.2. Ознаки адміністративного  правопорушення (проступку) 285
1.3. Відмежування адміністративного проступку  від кримінального правопорушення 286 1.4. Адміністративна відповідальність  як вид юридичної відповідальності 287 1.5. Відмежування адміністративної відповідальності  від інших видів юридичної відповідальності 289 1.6. Особливості адміністративної відповідальності  юридичних осіб 291

РОЗДІЛ 2 ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД  АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ 293
2.1. Поняття юридичного складу правопорушення 293 2.2. Юридичний склад адміністративного проступку  293 2.3. Особливості юридичного складу  адміністративного правопорушення,  зафіксованого в автоматичному режимі 296

РОЗДІЛ 3 ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 299
3.1 Поняття адміністративного стягнення 299 3.2. Система й види адміністративних стягнень 300 3.3. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх  осіб за вчинення адміністративних проступків  302 3.4. Загальні правила накладення  адміністративних стягнень 303

РОЗДІЛ 4 ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ  ПРО АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОСТУПОК 309
4.1. Стадії провадження у справі про адміністративний  проступок 309 4.1. Стадії провадження у справі  про адміністративний проступок 309
4.2. Докази в справі про адміністративне  правопорушення та їх оцінювання 312 4.3. Розгляд справи про адміністративний проступок 316

ГЛАВА ІІІ СПЕЦІАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО (публічне адміністрування в деяких сферах)

РОЗДІЛ 1ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ 325
РОЗДІЛ 2  ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 331
РОЗДІЛ 3  ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 340
РОЗДІЛ 4  ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 354
ГЛАВА IV АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС  (адміністративна юстиція  як інструмент захисту прав особи)
РОЗДІЛ 1 ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 363
РОЗДІЛ 2  СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ 371
РОЗДІЛ 3  ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 375
РОЗДІЛ 4 ЮРИСДИКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ 382
РОЗДІЛ 5 АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ І ВИМОГИ ДО НЬОГО 388
РОЗДІЛ 6 СПОСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ 394

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2019 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz