Четвер, 19.10.2017, 06:10
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНА БІБЛІОТЕКА ПРАВНИКА

Головна » Юридична література (526)

Адвокатура і нотаріат [39]
Адвокатура и нотариат
Адміністративне право і процес [13]
Административное право и процесс
Аграрне і земельне право [3]
Аграрное и земельное право
Господарське право і процес [13]
Хозяйственное право и процесс
Держава і право [44]
Государство и право
Дисертації з права [5]
Диссертации по праву
Екологічне право [5]
Экологическое право
Історія держави і права [26]
Истрия государства и права
Інтелектуальне право [7]
Интеллектуальное право
Конституційне право [13]
Конституционное право
Криміналістика. Судова експертиза [22]
Криминалистика. Судебная експертиза
Кримінологія [18]
Криминология
Кримінальне право [26]
Уголовное право
Кримінальний процес [55]
Уголовный процесс
Кримінально-виконавче право [11]
Пенитенциарная система
Міжнародне право [25]
Международное право
Науково-практичні коментарі до кодексів [18]
Научно-практические комментарии к кодексам
Порівняльне правознавство [17]
Сравнительное правоведение
Права людини [7]
Права человека
Римське право [12]
Римское право
Сімейне право [10]
Семейное право
Судова риторика [25]
Судебная риторика
Судові та правоохоронні органи [28]
Судебные и правоохранительные органы
Трудове право [7]
Трудовое право
Філософія права [16]
Философия права
Фінансове та податкове право [4]
Финансовое и налоговое право
Цивільне право [19]
Гражданское право
Цивільний процес [9]
Гражданский процесс
Цікава та пізнавальна література [26]
Интересная и познавательная литература
Юридична психологія [11]
Юридическая психология
Юридичні документи. Зразки, шаблони [4]
Юридические документы. Образцы, шаблоны
Наука, освіта, педагогіка [8]
Наука, образование, педагогика
Інші галузі права [17]
Другие отрасли права
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ [1]
Условия использования литературы

 В монографии исследованы теоретические и правовые основы и формы международного сотрудничества органов предварительного расследования, прокуроров и судов  с компетентными органами юстиции иностранных государств
Міжнародне право | Переглядів: 20 | Дата: 14.10.2017 | Коментарі (1)

Оверчук Адвокат АбсентеїзмРозглядаються деякі процесуально-правові аспекти абсентеїзму за професійною ознакою окремого суб'єкта − адвоката. Проаналізовані рішення Комітету з прав людини ООН, Європейського  суду  з  прав  людини,  законодавча  практика врегулювання абсентеїзму при наданні  юридичної  допомоги  в  країнах  Європи,  а також  виявлено  універсальні  ознаки абсентеїзму в адвокатській діяльності. 
Адвокатура і нотаріат | Переглядів: 625 | Дата: 06.10.2017 | Коментарі (1)

Розглядаються проблеми вдосконалення і гармонізації законодавства, усунення юридичних колізій, забезпечення незалежності судової влади та верховенства права
Держава і право | Переглядів: 161 | Дата: 06.10.2017

У монографії досліджується юрисдикції Суду Європейського Союзу як системи специфічних повноважень, що характеризують його компетенцію у різних аспектах: сфери відання судової влади, предмета судового розгляду та предмета судової діяльності Суду ЄС, інстанційної побудови судової системи ЄС, процесуальних форм реалізації
Судові та правоохоронні органи | Переглядів: 411 | Дата: 06.10.2017 | Коментарі (1)

Книга є першим комплексним теоретичним і практично орієнтованим науковим дослідженням проблем використання доказів і тягаря доказування в міжнародному арбітражі, опублікованими в Україні. Ця монографія розкриває низку ключових проблем правового регулювання доказування
Господарське право і процес | Переглядів: 34 | Дата: 05.10.2017 | Коментарі (1)

В настоящем издании исследуется развитие представлений о взаимосвязи идеи справедливости и идеи права в классической и постклассической политико-правовой мысли от Платона и Аристотеля до Дж. Ролза и Ю. Хабермаса. Применительно к проблемам современной теории права и государства многоаспектная тематика отношения справедливости и права может быть актуализирована лишь с учётом нового критического переосмысления этого наследия
Філософія права | Переглядів: 37 | Дата: 04.10.2017 | Коментарі (1)

В настоящем издании анализируются теоретические и методологические подходы к трактовке философско-правовых аспектов понятия справедливости в трудах ведущих современных специалистов: Дж. Ролза, О. Хёффе, Р. Дворкина, Д. Ричардса, и др. Авторы исходят из того, что идея справедливости является неотъемлемым элементом правового мышления, опосредуя отношение права и морали
Філософія права | Переглядів: 159 | Дата: 04.10.2017 | Коментарі (1)

Реалізація справедливості у сфері правосуддя можлива лише на основі забезпечення встановлення істини, що має встати основною ціллю кримінального судочинства. На основі фундаментальної теорії доказів потребують досконалої доктринальної розробки  та вдосконалення інститути доказового права
Кримінальний процес | Переглядів: 23 | Дата: 04.10.2017

У посібнику розглянуто загальні положення права інтелектуальної власності й стисло характеризуються його основні інститути – авторське й патентне право, правова охорона товарних знаків і інших засобів індивідуалізації, і ін.
Інтелектуальне право | Переглядів: 35 | Дата: 04.10.2017 | Коментарі (2)

Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності. Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав. Постанова верховної ради України. Міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності, адміністративні функції яких виконує ВОІВ. Програмні договори. Договори, що встановлюють міжнародну систему охорони у сфері промислової власності. Договори, з отримання охорони промислової власності на міжнародному рівні. Угоди про класифікації. Договір у сфері авторського права. Договори у сфері суміжних прав
Інтелектуальне право | Переглядів: 24 | Дата: 04.10.2017

У монографії розглядаються питання правового регулювання авторського права і суміжних прав, специфічні риси об’єктів та суб’єктів цих прав, умови їх здійснення та особливості захисту
Інтелектуальне право | Переглядів: 21 | Дата: 03.10.2017 | Коментарі (1)

В роботі здійснено огляд загальних проблем інформатизації суспільства, побудови електронного «нового світового порядку». Визначено проблеми та перспективи електронного правосуддя як однієї з форм електронного урядування. Зроблено огляд стану наукової розробленості проблеми, європейських стандартів та закордонного досвіду з цього питання
Судові та правоохоронні органи | Переглядів: 339 | Дата: 03.10.2017

Предлагаемый читателю сборник избранных трудов профессора М.Н.Гернета отражает лишь часть обширного наследия этого замечательного ученого. В сборник включены ставшие библиографической редкостью наиболее крупные работы Михаила Николаевича по уголовному праву, криминологии и уголовной статистике
Кримінологія | Переглядів: 45 | Дата: 25.09.2017 | Коментарі (1)

Альманах вийшов друком у серпні 1934 р. Перевидання альманаху, який став справжньою бібліографічною рідкістю, присвячується 90-річниці створення «Союзу Українських Адвокатів у Львові», статут якого зареєстрований 5 травня 1923 p., а установчі збори відбулися 20 травня 1923 р. Альманах перевидається із збереженням тогочасного правопису тексту статей. Упорядником доповнено альманах іменним покажчиком та подано резюме українською, польською, англійською та російською мовами
Адвокатура і нотаріат | Переглядів: 363 | Дата: 24.09.2017 | Коментарі (1)

В настоящем издании освещаются основные институты международного права борьбы с преступностью как подотрасли международного публичного права, пути имплементации положений международных актов в российском уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве. Проанализированы основные проблемы международного сотрудничества в сфере уголовной юстиции
Міжнародне право | Переглядів: 64 | Дата: 08.08.2017 | Коментарі (1)

Общие положения: понятие и значение судебных доказательств, проверка доказательств на предварительном и судебном следствии, достаточность и полнота доказательств, внутреннее убеждение, представление доказательств, обстоятельства, имеющие значение для дела, объем и пределы доказывания, участие сторон в исследовании доказательств, постатейный комментарий к ст. 57-76 УПК РСФСР 1923 г

Кримінальний процес | Переглядів: 127 | Дата: 07.08.2017

Относимость доказательств. Факти подлежащие решения и факти относящиеся к решению. Показания по слуху. Заявки в книгах, документах, протоколах. О устных даказательствах. О письменных доказательствах. Доказывание публычных документов. Презумпции относительно документов. Бремя доказывания
Кримінальний процес | Переглядів: 110 | Дата: 07.08.2017

Автор рассказывает об этапах ведовского процесса: арест ведьмы, расследование преступлений, вынесение приговора и казнь, а также о разнообразных пытках, приносивших почти стопроцентное признание во всех предъявленных обвинениях.
Цікава та пізнавальна література | Переглядів: 52 | Дата: 07.08.2017

Принцип римского права. Институты римского гражданского права, аналогичные представительству. Приобретение прав и установление обязанностей через подвластных детей и рабов. Т.н. посредственное представительство в римском гражданском праве (procuratores). Свободное представительство в римском гражданском праве. Представительство при приобретении владения и собственности. Представительство в области обязательств. Представительство в закладном праве. Представительство в области наследственного права. Исключения, подходящие под вышеназванные рубрики
Римське право | Переглядів: 47 | Дата: 05.08.2017

У монографії досліджуються теоретичні засади розвитку процесуального права України як самостійної категорії, що характеризується певними ознаками, особливостями та призначенням. Автори мали на меті, провести у цій роботі комплексний науковий аналіз понятійних, видових і системних характеристик процесуального права України, що безпосередньо матиме позитивне значення
Кримінальний процес | Переглядів: 99 | Дата: 05.08.2017 | Коментарі (1)

В настоящем издании рассматриваются основные институты Общей и Особенной части уголовного права ФРГ, Франции, Англии, США, Японии, Китая, исследуется современное состояние уголовного законодательства этих стран. Даётся общая характеристика основных правовых систем современности, а также рассматриваются отдельные положения уголовного права зарубежных стран на примере Германии, Франции, Англии, США, Японии, Китая
Кримінальне право | Переглядів: 100 | Дата: 27.06.2017 | Коментарі (1)

Статтю присвячено дослідженню проблем надання юридичної допомоги в адміністративних, дисциплінарних та цивільних провадженнях, в контексті дотримання вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
Адвокатура і нотаріат | Переглядів: 683 | Дата: 16.06.2017 | Коментарі (2)

В настоящем издании изложены основные сведения, связанные с инициацией, проведением, оформлением и оценкой судебно-медицинских экспертиз. Рассматриваются такие вопросы, как: "Назначение экспертизы", "Оценка документов, составленных с участием врача — судебного медика", "Оценка заключения и выводов (доказательств) эксперта следствием и судом" 

В настоящем издании изложены вопросы организации органов судебной власти в современных зарубежных государствах, показано соотношение судов общей и специальной юрисдикции, определена специфика правового статуса судей и присяжных заседателей, а также органов, содействующих осуществлению правосудия
Судові та правоохоронні органи | Переглядів: 79 | Дата: 16.06.2017 | Коментарі (1)

Оверчук Європейський суд з прав людини абсентеїзмЄвропейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово розглядав факти абсентеїзму захисників як порушення Європейської конвенції та наголосив на обов'язку компетентних національних органів втрутитись в процес з метою забезпечення права на ефективну, дієву правову допомогу
Адвокатура і нотаріат | Переглядів: 496 | Дата: 27.03.2017

Цель настоящего издания ‒ обзор основных аспектов теории британского философа права Г.Л.А. Харта – ведущего представителя аналитической юриспруденции второй половины XX века. Пособие включает краткую биографическую справку Г.Л.А. Харта, текст лекции, задания для подготовки к семинарским занятиям: вопросы для развёрнутой беседы, фрагменты для комментированного чтения, темы докладов и содокладов для диспута, упражнения на развитие самостоятельности мышления
Філософія права | Переглядів: 176 | Дата: 17.03.2017 | Коментарі (1)

промови адвокатівКнига включает судебные речи известных адвокатов, склонивших своим профессиональным и ораторским мастерством чашу весов правосудия в пользу подзащитных, которые обвинялись в совершении тяжких преступлений. Тексты речей адвокатов, биографические справки о них и отдельные пояснения по сути рассматриваемых дел 
Судова риторика | Переглядів: 368 | Дата: 17.03.2017

В настоящем издании рассматриваются история формирования, содержание, структура, особенности применения английской доктрины толкования закона. Основное внимание уделяется современным судебным подходам к толкованию закона и права в Англии, значению правил, презумпций, лингвистических максим
Порівняльне правознавство | Переглядів: 450 | Дата: 17.03.2017

Автор критикует нездоровый общественный интерес к "громким" уголовным процессам, подогреваемый публикациями в СМИ и кинематографом, трансформацией таких процессов в театральное действо
Кримінальний процес | Переглядів: 121 | Дата: 11.02.2017

злочинність субкультураВ книге рассказывается о жизни и смерти известных преступников прошлого и настоящего. Приводятся их подлинные биографии, а также выдуманные истории про них. Автор поставил перед собой цель - развенчать миф о бескорыстных и добрых преступниках. С этой целью сравниваются истории российских преступников различных исторических эпох
Цікава та пізнавальна література | Переглядів: 101 | Дата: 03.02.2017

Классическая монография "Эффективность правосудия и проблема устранения судебных ошибок", в которой впервые в российской уголовно-процессуальной науке были представлены результаты масштабных социологических и иных исследований. Эта работа и сегодня не утратила своей актуальности, она не имеет аналогов в современной юридической науке
Судові та правоохоронні органи | Переглядів: 125 | Дата: 03.02.2017 | Коментарі (1)

Монография посвящена рассмотрению одной из центральных проблем науки о социалистическом правосудии — его эффективности. Авторы впервые в советской литературе изучили критерии и показатели эффективности правосудия. На основе обширных социологических исследований и судебной статистики удалось определить распространенность, структуру, динамику судебных ошибок и наметить пути их устранения
Судові та правоохоронні органи | Переглядів: 116 | Дата: 03.02.2017 | Коментарі (1)

У навчальному посібнику висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім’я, шлюб, особисті та майнові правовідносини подружжя, права та обов’язки батьків і дітей, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо
Сімейне право | Переглядів: 166 | Дата: 30.01.2017 | Коментарі (1)

принципи кримінального процесу
Знание основополагающих начал мирового судопроизводства позволяет ориентироваться не только в изменениях отечественного законодательства, но и в реформе судопроизводства, которая широко развернулась в мире, особенно в Западной Европе.
Кримінальний процес | Переглядів: 129 | Дата: 24.01.2017

У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти судового захисту прав суб’єктів підприємництва. Запропоновано поняття «судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва». Виявлено  особливості реалізації права на судовий захист суб’єктів підприємництва при спорах із податковими органами. Проаналізовано зарубіжний досвід захисту прав суб’єктів підприємництва
Адміністративне право і процес | Переглядів: 180 | Дата: 18.01.2017 | Коментарі (1)

У посібнику описані ознаки та форми плагіату, методи його виявлення та заходи по запобіганню, надано рекомендації щодо оформлення бібліографічних списків джерел та літератури, а також наведено основні правила належного цитування
Наука, освіта, педагогіка | Переглядів: 728 | Дата: 13.01.2017 | Коментарі (1)

В монографии на основе международных стандартов в области прав человека, прежнего и действующего уголовного законодательства, уголовного законодательства зарубежных стран рассматриваются личные (гражданские) права и свободы человека и уголовно-правовые средства их обеспечения
Права людини | Переглядів: 154 | Дата: 11.01.2017

Оверчук адвокат захисникСтаттю присвячено дослідженню проблем вибору захисника в країнах Європи, в тому числі і в Україні, в контексті дотримання вимог статті 6 § 3 (с) Європейської конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. У статті проведено аналіз рішень Європейського суду з прав людини в яких визначені обмеження конвенційного права на вільний вибір захисника
Адвокатура і нотаріат | Переглядів: 645 | Дата: 02.01.2017

Криминологические труды выдающегося французского психолога и социолога Габриэля Тарда (1843–1904) во многом определили развитие юридической психологии в XX веке. В сборник включены самые известные работы учёного: «Преступник и преступление», «Сравнительная преступность», «Преступная толпа»
Кримінологія | Переглядів: 141 | Дата: 30.12.2016

Уварова О., Ясеновська М.У виданні наводиться огляд практики різноманітних судових інстанцій з вирішення спорів, пов’язаних із гендерною дискримінацією. Серед судових інституцій, рішення яких включено до збірки, – Європейський суд з прав людини, Комітет ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, Суд Європейського Союзу, Верховний Суд США, Верховний Суд Канади, суди України. Увазі читачів представлено найбільш знакові справи, які дозволяють проілюструвати підходи відповідних судових інституцій до розгляду й вирішення відповідної категорії справ
Права людини | Переглядів: 639 | Дата: 24.12.2016

Классик русской криминологии, вдохновлённый Февральской революцией, пишет об антикриминогенной роли этого величайшего события отечественной истории и возмущается бесчинствами линчующей толпы, за зверствами которой стоят контрреволюционеры. По понятным причинам идеологического характера работа никогда не переиздавалась, а потому представляет собой библиографическую редкость и просто интересное свидетельство юридической мысли той эпохи
Кримінологія | Переглядів: 127 | Дата: 12.12.2016

В учебном пособии дана характеристика психологических и правовых механизмов, способствующих формированию криминальной субкультуры, ее причины и назначение для лидеров преступной среды. Рассмотрен исторический аспект противодействия уголовным традициям в местах лишения свободы, предложены меры их профилактики
Кримінально-виконавче право | Переглядів: 154 | Дата: 29.11.2016 | Коментарі (1)

Постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про протидію торгівлі людьми», розкриває організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, основні напрями державної політики та засади міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок надання допомоги таким особам
Науково-практичні коментарі до кодексів | Переглядів: 262 | Дата: 19.11.2016

адвокат у цивільному процесіВ методичном пособии изложены следующие вопросы: Роль адвоката в гражданском процессе. Предварительное изучение дела. Разрешение процессуально-правовых вопросов, связанных с предположениями процесса. Разработка адвокатом вопроса о доказательствах. Письменная обработка подготовленного материала и ее значение. Подача искового заявления или объяснений на иск. Встречный иск и условия его предъявления
Адвокатура і нотаріат | Переглядів: 801 | Дата: 19.11.2016

адвокатура присяжнаяБрошюра посвящена критике недопустимых приемов присяжных поверенных по привлечению клиентов. Книга любезно предоставлена О.В. Поспеловым. Издание Русской Лиги прав человека.
Адвокатура і нотаріат | Переглядів: 283 | Дата: 19.11.2016

В монографии исследуется социально—правовой статус судебной власти, сущность правосудия по уголовным делам и его социальное регулирование, особенности взаимосвязи норм уголовно—процессуального и уголовного права, значимость судебной практики и усмотрения суда при рассмотрении уголовных дел. Показаны тенденции реализации судеб-ной власти в уголовном судопроизводстве
Кримінальний процес | Переглядів: 141 | Дата: 19.11.2016 | Коментарі (1)

Дигнитология в сфере адвокатурыВ сборник вошли статьи посвященные достоинству адвоката в различных аспектах. Вызывает интерес достоинство лиц, профессиональная деятельность которых связана с защитой прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. В данном случае речь идёт о представителях адвокатской профессии
Адвокатура і нотаріат | Переглядів: 354 | Дата: 09.11.2016 | Коментарі (1)

Монографія є комплексним філософсько-правовим дослідженням конвергенції справедливості і права. Відправною точкою процесу конвергенції цих явищ бачиться виникнення права як способу вирішення конфліктів, що втілило первісні уявлення про справедливість. Історичні особливості перебігу (етапи) відображені у сфері дії цих явищ, їхніх змістовних характеристиках, а результат втілений у понятті правової справедливості
Філософія права | Переглядів: 164 | Дата: 09.11.2016

Цель єтого труда - изучение вопроса человеческой преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней. В первом выпуске изложены основные положения, а вместе с тем и руководящие начала
Кримінологія | Переглядів: 144 | Дата: 05.11.2016 | Коментарі (1)

У монографії розкривається сутність кримінально-процесуаль­них правовідносин, дається аналіз їх видів, досліджується комплекс теоретичних та прикладних питань кримінально-процесуальних правовідносин слідчого з органом дізнання, начальником слідчого відділу та прокурором. У виданні сформульовані та аргументовані практичні рекомендації з удосконалення законодавчого й відомчого регулювання правовідносин слідчого з вказаними суб'єктами кри­мінального процесу 
Кримінальний процес | Переглядів: 159 | Дата: 05.11.2016

ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
ПОГОДА
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2017 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz